Zobu protezēšanas tehnoloģijas

Latvijā apstiprinātās zobu protezēšanas tehnoloģijas un to lietošanai nepieciešamais tehnoloģiskais nodrošinājums

 1.  I. Diagnostika un kompleksa ārstēšanas plāna izstrāde

 2. 1. Pilna dentālo rentgenu aina;
 3. 2. Diagnostiskie modeļi no abiem žokļiem, ieteicams artikulatorā ar reģistrētu sakodiena augstumu;
 4. 3. Reģistrēta klīniskā situācija mutes dobumā;
 5. 4. Plānotās situācijas izvaskošana uz diagnostiskā veiduļa atsevišķos gadījumos (estētiskās rekonstrukcijas, pilnīgas sakodiena rekonstrukcijas, mainot sakodiena vertikālo dimensiju);
 6. 5. Higiēnas instrukcija pacientam.
  1.  
   1. · Kompleksa ārstēšanas plāna izstrāde sevī ietver vairāku alternatīvu plānu izstrādi un pamatojumu, ļaujot pacientam        izšķirties par viņam pieņemamāko situācijas risinājumu.
 7. II. Nospiedumu tehnikas

 8. 1. Nospiedums ar alginātu:
 9. 1.1. nospieduma karotes izvēle (perforētā vai gludā) pielietojot algināta adhezīvu;
 10. 1.2. karotes atbilstības novērtēšana to pielaikojot mutes dobumā;
 11. 1.3. nospieduma materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāja instrukcijai;
 12. 1.4. nospieduma ņemšana;
 13. 1.5. nospieduma materiāla ievadīšana mutes dobumā ar nospieduma karoti, līdzināšana, cietināšāna;
 14. 1.6. nospieduma izņemšanas no mutes dobuma, skalošana, ietīšana samitrinātā salvetē un nosūtīšana polietilēna maisiņā uz laboratoriju.
 15. 2. Nospiedums ar elastīgajiem materiāliem:
 16. 2.1. divpakāpju nospiedums ar polivinilsiloksānu, C klases silikona materiāliem izmantojot bāzes un korekcijas materiālus:
  1. 2.1.1. nospieduma karotes izvēle (perforētā, neperforētā):
   1. 2.1.1.1. nospieduma karotes atbilstības novērtēšana to pielaikojot mutes dobumā;
   2. 2.1.1.2. nospieduma karotes apstrāde ar adhezīvu un nosusināšana ar gaisa plūsmu, ievērojot ražotāja instrukciju,
   3. pirms nospieduma noņemšanas;
  2. 2.1.2. nospieduma materiāla sagatavošana pamatnospiedumam:
   1. 2.1.2.1. bāzes masas materiāla sagatavošana pastas konsistencē, divās krāsās;
   2. 2.1.2.2. nelielas polietilēna plēves sagatavošana zobu loka nosegšanai nospieduma karotē;
   3. 2.1.2.3. vienkrāsainas masas izveidošana sajaucot iepriekš sagatavotās pastas ar dozējamo karotīšu palīdzību;
  3. 2.1.3. nospieduma ņemšana – pirmā pakāpe:
   1. 2.1.3.1. samaisītās masas ievietošana nospieduma karotē, zobu loka daļas pārklāšana ar plēvi, ievietošana mutes dobumā,
   2. materiāla cietināšana atbilstoši instrukcijai;
   3. 2.1.3.2. nospieduma izņemšana no mutes, plēves noņemšana, nospieduma nosusināšana;
  4. 2.1.4. nospieduma materiāla sagatavošana korekcijai:
   1. 2.1.4.1. korekcijas masas sagatavošana kārtridžā vai tūbās;
    1. 2.1.4.1.1. maisītāja apmainīšana kārtridžai pievienojot ieliekto, smalko galiņu;
    2. 2.1.4.1.2. nospieduma materiāla ievietošana pistolē;
    3. 2.1.4.1.3. nospieduma materiāla izspiežšana no tūbām uz maisāmā papīra vienādās devās un strauja samaisīšana līdz
    4. viendabīgai krāsai;
    5. 2.1.4.1.4. nospieduma materiāla ievadīšana nospieduma šļircē;
  5. 2.1.5. nospieduma ņemšana – otrā pakāpe:
   1. 2.1.5.1. korekcijas masas ievadīšana ap sagatavotajiem zobiem mutes dobumā un bāzes masas pamatnospiedumā pa visu zobu
   2. loku;
   3. 2.1.5.2. nospieduma karotes ievadīšana muta mutes dobumā un nospieduma cietināšana atbilstoši instrukcijai;
  6. 2.1.6. nospieduma izņemšana no mutes dobuma, skalošana un dezinficēšana, nosūtīšana uz laboratoriju polietilēna maisiņā;
 17. 2.2. vienpakāpes nospiedums ar polivinilsiloksānu, izmantojot bāzes un korekcijas materiālus:
  1. 2.2.1. nospieduma karotes izvēle analoģiski 2.1.1.;
  2. 2.2.2. nospieduma materiāla sagatavošana:
   1. 2.2.2.1. bāzes masas materiāla sagatavošana pastas konsistencē, divas krāsās;
   2. 2.2.2.2. korekcijas masas sagatavošana kārtridžā vai tūbiņās izspiežot vienādu masas daudzumu no abām krāsām uz maisāmā papīra;
   3. 2.2.2.3. maisītāja apmainīšana kārtridžai pievienojot ieliekto, smalko galiņu;
   4. 2.2.2.4. nospieduma materiāla ievietošana pistolē vai
   5. 2.2.2.5. tūbiņās lietojamā materiāla izspiešana uz maisāmā papīra vienādās devās strauji samaisot līdz viendabīgai krāsai;
   6. 2.2.2.6. nospieduma materiāla ievadīšana nospieduma šļircē;
   7. 2.2.2.7. bāzes masas samaisīšana līdz vienkrāsainai masai;
  3. 2.2.3. nospieduma ņemšana:
   1. 2.2.3.1. korekcijas masas ievadīšana ap sagatavotajiem zobiem mutes dobumā;
   2. 2.2.3.2. samaisītās bāzes masas ievietošana nospieduma karotē;
   3. 2.2.3.3. bāzes nospieduma bedru izveidošana un aizpildīšana ar
   4. korekcijas masu pret slīpētajiem zobiem nospieduma karotē;
   5. 2.2.3.4. nospieduma karotes ievadīšana mutes dobumā un nospieduma cietināšana zem spiediena atbilstoši instrukcijai līdz nospiedums sacietējis;
  4. 2.2.4. nospieduma nosūtīšana uz laboratoriju analoģiski 2.1.6.
   1. · Ja tiek izmantota bāzes masa kārtridžā, tad secība ir anoloģiska.
   2. · Nospieduma karotē ievada masu ar zemāku viskozitāti, bet ap zobiem - masu ar augstāku viskozitāti.
 18. 2.3. Nospiedums ar elastīgajiem materiāliem, izmantojot individuālo karoti:
  1. 2.3.1. individuālās karotes sagatavošana:
   1. 2.3.1.1. individuālās karotes atbilstības novērtēšana to pielaikojot dobumā;
   2. 2.3.1.2. nospieduma ņemšanas karotes apstrādāde ar adhezīvu un nosusināšana ar gaisa plūsmu pirms nospieduma ņemšanas;
  2. 2.3.2. nospieduma materiāla sagatavošana:
   1. 2.3.2.1. korekcijas masas sagatavošana nospieduma veikšanai kārtridžā vai tūbiņās;
   2. 2.3.2.2. maisītāja apmainīšana, kārtridžai pievienojot ieliekto, smalko galiņu;
   3. 2.3.2.2.1. nospieduma materiāla ievietošana pistolē;
   4. 2.3.2.2.2. nospieduma materiāla izspiežšana no tūbām uz maisāmā papīra vienādās devās un strauja samaisīšana līdz
   5. viendabīgai krāsai;
   6. 2.3.2.3. nospieduma materiāla ievadīšana nospieduma šļircē;
  3. 2.3.3. nospieduma ņemšana neizņemamām parciālām protēzēm un kroņu izgatavošanai:
   1. 2.3.3.1. korekcijas masas ievadīšana ap sagatavotajiem zobiem mutes dobumā un individuālajā karotē;
   2. 2.3.3.2. individuālās karotes ievadīšana mutes dobumā un nospieduma cietināšana zem spiediena, atbilstoši instrukcijai, līdz nospiedums sacietējis.
  4. 2.3.4. nospieduma ņemšana izņemamām parciālām protēzēm, izmantojot individuālo karoti:
   1. 2.3.4.1. izņemamās parciālās protēzes nospieduma ņemšana lietojot korekcijas materiālu, kurš ievadīts tikai individuālajā
   2. karotē;
  5. 2.3.5. nospiedumu ņemšana totālām protēzēm:
   1. 2.3.5.1. specifiskas funkcionālo malu formēšanai paredzētas individuālās karotes izgatavošana;
   2. 2.3.5.2. nospieduma ņemšana pēc malu funkcionālās noformēšanas;
  6. 2.3.6. nospieduma nosūtīšana uz laboratoriju analoģiski 2.1.6. shēmai.
 19. 3. Sakodiena noteikšanas pamatprincipi:
 20. 3.1. sakodiena noteikšana pie pilnīga zobu zaudējuma:
  1. 3.1.1. oklūzijas plaknes veidošana ar apakšžokļa vaska valni;
  2. 3.1.2. sakodiena vaļņa alveolārā loka forma:
   1. 3.1.2.1. individuāla veidošana, lai apakšējo frontālo zobu iedomātās gareniskās asis būtu nedaudz vestibulāri, bet distālo
   2. zobu – lingvāli, frontālās vaļņa daļas veidošana, lai kompensētu kaula atrofiju vestibulāri;
   3. 3.1.2.2. vaļņa alveolārā loka augšžoklim veidošana, vadoties no neitrālās zonas un kaula atrofijas pakāpes;
  3. 3.1.3. augšžokļa vaska vaļņa piegriežšana vadoties no apakšžokļa vaska vaļņa dotās plaknes;
  4. 3.1.4. oklūzijas vertikālās dimensijas noteikšana:
   1. 3.1.4.1. sejas daļu proporcijas tests;
   2. 3.1.4.2. oklūzijas vertikālā dimensija ar centrālo attiecību pozīcijā sakostiem vaska vaļņiem;
  5. 3.1.5. estētikas atzīmes:
   1. 3.1.5.1. smaida līnijas atzīmēšana;
   2. 3.1.5.2. centrālās līnijas atzīmēšana;
   3. 3.1.5.3. kanīna līnijas atzīmēšana;
   4. 3.1.5.4. vēlamās zobu krāsas noteikšana;
  6. 3.1.6. sakodiena reģistra nofiksēšana:
   1. 3.1.6.1. abu sakodiena vaļņu vienmērīga saskare centrālo attiecību pozīcijā;
   2. 3.1.6.2. iegriezumu izveidošana abos sakodiena vaļņos – atslēdziņas;
   3. 3.1.6.3. vaļņu ievietošana mutes dobumā un oklūzijas reģistrācijas silikona ievadīšana starp vaļņiem atslēdziņu rajonā;
   4. 3.1.6.4. vaļņu sakožšana centrālo attiecību pozīcijā;
 21. 3.2. sakodiena noteikšana pie daļēja zobu zaudējuma:
  1. 3.2.1. atkarībā no esošo zobu skaita un lokalizācijas, 3.1. aprakstīto darbību modificēšana.
   1. · Izmanto pie plaša zobu zaudējuma, atjaunojot ar neizņemamām parciālām protēzēm pirms zobu slīpēšanas, fiksējot sākotnējo situāciju un izmantojot par vadlīniju okluzālo virsmu slīpēšanas procesā.
   2. · Plānotā sakodiena augstuma reģistrācija pirms protezēšanas darba uzsākšanas ir obligāts nosacījums pie oklūzijas vertikālās dimensijas izmaiņām.
 22. 4. Pagaidu kroņu un tiltu izgatavošana:
 23. 4.1. pagaidu kroņu un tiltu izgatavošana klīnikā:
  1. 4.1.1. matricas sagatavošana:
   1. 4.1.1.1. algināta nospiedums mutē pirms zobu slīpēšanas;
   2. 4.1.1.2. nospiedums ar sasildītu vaska plāksnīti no diagnostiskā modeļa;
   3. 4.1.1.3. nospiedums ar bāzes silikonu no diagnostiskā modeļa;
   4. 4.1.1.4. trūkstošo zobu modelēšana ar vasku uz diagnostiskā modeļa un nospieduma ņemšana matricai ar bāzes silikonu pirms pagaidu tiltu izgatavošanas vaskā;
  2. 4.1.2. pagaidu kroņu un tiltu gatavošana uz slīpētiem zobiem:
   1. 4.1.2.1. slīpēto zobu pārklāšana ar glicerīnu izmantojot otiņu;
   2. 4.1.2.2. pagaidu kroņu un tiltu materiāla sagatavošana atbilstoši ražotāju instrukcijai;
   3. 4.1.2.3. pagaidu kroņu un tiltu materiāla iepildīšana matricā un tās ievietošana mutes dobumā;
   4. 4.1.2.4. matricas materiāla cietināšana periodiski ievietojot un izņemot matricu no mutes dobuma;
   5. 4.1.2.5. sacietējušo pagaidu kroņu un tiltu izņemšana no matricas un apstrāde izmantojot frēzi un diskus uz taisnā gala, pulēšana ar pulējamajiem diskiem un gumijām;
   6. 4.1.2.6. pulēšana laboratorijā;
   7. 4.1.2.7. defektu aizpildīšana poru veidošanās gadījumā;
   8. 4.1.2.8. pagaidu kroņu un tiltu cementēšana ar pagaidu cementu;
 24. 4.2. pagaidu kroņu izgatavošana uz inlejām sagatavotām saknēm:
  1. 4.2.1. plastmasas inlejas izgatavošanai lietojamo tapiņu vai metāla tapiņu sagatavošana garumā atbilstoši izpreparētajai saknei pluss 2-3 mm kronīša daļai vai metāla tapiņas daļai;
  2. 4.2.2. saknes kanāla apstrāde ar glicerīnu;
  3. 4.2.3. pagaidu kroņa materiāla sagatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  4. 4.2.4. plastmasas tapiņas un materiāla ievietošana izpreparētajā kanālā;
  5. 4.2.5. matricas ar materiālu pagaidu kronim ievietošana mutes dobumā;
  6. 4.2.6. turpinājums analoģiski 4.1. shēmai;
 25. 4.3. pagaidu kroņu pārbazēšana klīnikā:
  1.  
   1.  · Nepieciešama pēc zobu slīpēšanas korekcijas vai pagaidu kroņu lūšanas gadījumā. Izmanto pašcietējošās plastmasas pagaidu  kroņiem.
   2. 4.3.1. iepriekšējā pagaidu cementa iztīrīšana;
   3. 4.3.2. kroņa iekšējās virsmas atjaunināšana ar lēnās gaitas urbuli;
   4. 4.3.3. neliela caurumiņa izveidošana okluzālā virsmā plastmasas noplūšanai;
   5. 4.3.4. pagaidu plastmasu samaisīšana plūstošā konsistencē un ievietošana esošajā pagaidu kronī;
   6. 4.3.5. pagaidu kroņa ievietošana un izņemšana no mutes dobuma iestājoties elasticitātei analoģiski 4.1. shēmai;
   7. 4.3.6. pagaidu kroņa apstrāde analoģiski 4.1. shēmai.
 26. 5. Sakņu inleju izgatavošana:
 27. 5.1. nosacījumi inlejas izgatavošanai:
  1. 5.1.1. zoba rentgenuzņēmums pirms inlejas izgatavošanas;
  2. 5.1.2. rentgenkontrole kanāla pildījuma izņemšanas laikā;
  3. 5.1.3. rentgenkontroles uzņēmums pēc kanāla preparēšanas, pirms inlejas gatavošanas uzsākšanas;
 28. 5.2. sakņu kanāla sagatavošana inlejas izgatavošanai (viensakņu zobs)
  1. 5.2.1. kanāla pieejas atvēršana un kanāla pildījuma daļēja izņemšana atstājot apikāli 4-5 mm no kanāla pildījuma materiāla ar dažāda izmēra peeso urbuļu palīdzību pirms zoba slīpēšanas;
  2. 5.2.2. rentgenkontrole un korekcijas etapos pēc nepieciešamības;
 29. 5.3. zoba kronīša daļas sagatavošana:
  1. 5.3.1. kroņa daļas saslīpēšana, atbilstoši vispārējiem zobu slīpēšanas noteikumiem;
  2. 5.3.2. esošo plombu atlieku un zem sevis ejošo vietu izņemšana;
  3. 5.3.3. retensijas kavitātes veidošana kanāla pieejai;
  4. 5.3.4. atlikušo zoba sieniņu biezuma novērtēšana (ja tas ir mazāks par 1 mm, noņem, piestrādā tās, rēķinoties, ka optimālais zoba sieniņas augstums no pakāpes ir 2-3 mm);
 30. 5.4. inlejas veidošana:
  1. 5.4.1. zoba izolēšana no siekalām;
  2. 5.4.2. vazelīna vai glicerīna ievadīšana kanālā ar papīra torunda palīdzību;
  3. 5.4.3. plastmasas inleju veidošanas tapiņas sagatavošana;
  4. 5.4.4. inleju plastmasas iemaisīšana speciālajā trauciņā līdz "slapjo smilšu" konsistencei;
  5. 5.4.5. plastmasas ievadīšana kanālā ar lentulo palīdzību;
  6. 5.4.6. sagatavototās plastmasas tapiņas ievadīšana kanālā un inlejas cietināšana, periodiski to daļēji izņemot no kanāla un ievietojot atpakaļ;
  7. 5.4.7. kronīša daļas veidošana ar otiņas palīdzību klājot sajaukto plastmasu uz veidojamā zoba, formējot slīpēta zoba formu;
  8. 5.4.8. plastmasas saslīpēšana ar atlikušajiem zoba audiem atbilstoši slīpēta zoba formai lietojot turbīnu, slīpējamos dimantus un ūdeni;
  9. 5.4.9. sagatavotās inlejas kroņa daļas apstrāde ar smilšpapīra disku ārpus mutes dobuma;
  10. 5.4.10. pēdējā lietotā peeso urbuļa izmēra atzīmēšana pacienta ambulatorajā kartē;
  11. 5.4.11. zoba sagatavošana līdz nākošajam etapam slēdzot ar pagaidu kroni, vai, ievietojot saknes daļā vati ar pagaidu plombi;
 31. 5.5. inlejas pielaikošana:
  1. 5.5.1. pagaidu plombes vai pagaidu kroņa izņemšana;
  2. 5.5.2. pagaidu cementa atlieku iztīrīšana no kanāla ar pacienta ambulatorajā kartē atzīmētā pēdējā lietotā peeso urbuļa palīdzību;
  3. 5.5.3. precizitātes zoba saknē un malu pieslēgšanās pārbaude no laboratorijas saņemtai inlejai;
  4. 5.5.4. vietas daudzuma pārbāude plānotajam kronim;
  5. 5.5.5. traucējošo punktu atrašana izmantojot silikona materiālu inlejas neprecizitātes gadījumā (uzklājot korekcijas masu uz inlejas saknes daļas, ievietojot kanālā un sacietinot), korekcijas uz inlejas pieslīpējot atrastās zem sevis ejošās vietas;
  6. 5.5.6. kroņa daļas slīpēšana ārpus mutes dobuma vietas trūkuma gadījumā;
 32. 5.6. inlejas cementēšana:
  1. 5.6.1. zoba izolēšana no siekalām;
  2. 5.6.2. zoba un kanāla skalošana un nosusināšana;
  3. 5.6.3. fosfātcementa samaisīšana uz stikla dēlīša un ievadīšana kanālā ar lentulo palīdzību;
  4. 5.6.4. injejas saknes daļas aplikācija ar fosfātcementu un ievietošana kanālā;
  5. 5.6.5. fosfātcementa atlikuma noņemšana;
  6. 5.6.6. kroņa uzlikšana zobam starpseansu laikā.
 33. III. Neizņemamās protēzes

 34. 6. Plastmasas ilgtermiņa kroņi un tiltveida protēzes:
 35. 6.1. ilgtermiņa plastmasas pagaidu kroņa izgatavošana:
  1. 6.1.1. zoba slīpēšana:
   1. 6.1.1.1. diagnostikas veiduļi;
   2. 6.1.1.2. anestēzija – arī devitālam zobam smaganas rajonā;
   3. 6.1.1.3. nospiedums pagaidu kroņa matricai;
   4. 6.1.1.4. rieviņu ieslīpēšana zoba kronīša daļā slīpēšana dziļuma kontrolei ar ūdens un slīpējamo dimantu komplekta palīdzību - incizāli vai okluzāli, vestibulāri, lingvāli un aproksimāli;
   5. 6.1.1.5. zobu audu slīpēšana līdz rieviņu savstarpējai savienotšanai, sākot ar incizālo vai okluzālo virsmu, vestibulāro,
   6. lingvālo un aproksimālo;
   7. 6.1.1.6. zobu pakāpes noformēšana;
   8. 6.1.1.7. kronim nepieciešamas vietas daudzuma pārbaude;
  2. 6.1.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 6.1.3. retrakcijas diega ievietošana:
   1. 6.1.3.1. nepieciešamā izmēra retrakcijas diega izvēle;
   2. 6.1.3.2. retrakcijas diega samitrināšana asiņošanu apturošā šķīdumā;
   3. 6.1.3.3. zoba izolēšana no siekalām;
   4. 6.1.3.4. retrakcijas diega ievietošana smaganu rieviņā izmantojot smalku lāpstiņu;
   5. 6.1.3.5. retrakcijas diega noskalošana pirms izņemšanas, izņemšana un atkārtota noskalošana pirms nospieduma;
  4. 6.1.4. polivinilsiloksāna nospiedums kronim analoģiski sadaļas  „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 6.1.5 pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas  „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 6.1.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 6.1.7. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 6.1.8. krāsas noteikšana:
  9. 6.1.9. kroņa laikošana un nodošana:
   1. 6.1.9.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 6.1.9.2. pagaidu kroņa noņemšana izmantojot lāpstiņu vai kopu;
   3. 6.1.9.3. zoba notīrīšana no pagaidu cementa atlikuma;
   4. 6.1.9.4. kroņa malu pieslēgšanās pārbaude zobu pakāpei ar zondes palīdzību (pārkares, spraugas);
   5. 6.1.9.5. korekcijas masas ievietošana kronī, pielaikošana zobam un materiāla cietināšana zem spiediena;
   6. 6.1.9.6. silikona masas slāņa biezuma vienmērīguma un zobu pakāpes precizitātes pēc nospieduma pārbaude kronī;
   7. 6.1.9.7. kontaktu precizitātes pārbaude aproksimāli ar zoba diedziņu;
   8. 6.1.9.8. okluzālās virsmas kontaktu pārbaude ar artikulācijas papīru centrālo oklūziju un pie funkcionālajām kustībām,
   9. nepieciešamības gadījumā okluzālās virsmas korekcija slīpējot atbilstoši izveidotajam okluzālajam reljefam;
  10. 6.1.10. kroņa cementēšana:
   1. 6.1.10.1. stikla jonomēra vai cementa sagatavošana ievērojot instrukciju;
   2. 6.1.10.2. zoba izolēšana no siekalām, skalošana, nosusināšana;
   3. 6.1.10.3. devitāla zoba apstrāde ar skābi;
   4. 6.1.10.4. kroņa susināšana;
   5. 6.1.10.5. cementa vienmērīga ievietošana kronī izmantojot plombējamo lāpstiņu;
   6. 6.1.10.6. kroņa ievietošana mutes dobumā un cementa cietināšana zem spiediena;
   7. 6.1.10.7. cementa atlikuma noņemšana;
   8. 6.1.10.8. aproksimālo virsmu iztīrīšana ar zoba diegu;.
   9. 6.1.10.9. zobu pakāpes pieslēgšanās un okluzālo kontaktu atkārtota pārbaude.
 36. 6.2. ilgtermiņa plastmasas pagaidu tilta izgatavošana:
  1. 6.2.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 6.2.2. pagaidu tilta izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 6.2.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 6.2.4. polivinilsiloksāna nospiedums tiltam analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 6.2.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas"shēmai;
  6. 6.2.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 6.2.7. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 6.2.8. tilta laikošana un nodošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 6.2.9. tilta cementēšana analoģiski 6.1.9. shēmai.
 37. 7. Lieto kroņu un tiltveida protēžu izgatavošana:
 38. 7.1. metāla kroņa izgatavošana:
  1. 7.1.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.1.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.1.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.1.4. polivinilsiloksāna nospiedums kronim analoģiski sadaļas „Nospieduma tehnikas" shēmai;
  5. 7.1.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.1.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.1.7. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 7.1.8. kroņa laikošana un nodošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 7.1.9. kroņa cementēšana analoģiski 6.1.9. shēmai.
 39. 7.2. metāla tilta izgatavošana:
  1. 7.2.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.2.2. pagaidu tilta izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.2.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.2.4. polivinilsiloksāna nospiedums tiltam analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.2.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.2.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.2.7. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu; un 6.2.9.1.
  8. 7.2.8. tilta laikošana un nodošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 7.2.9. tilta cementēšana analoģiski 6.1.9. shēmai.
 40. 7.3. metālakrilāta kroņa (ar metāla kožamo virsmu) izgatavošana:
  1. 7.3.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.3.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.3.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.3.4. polivinilsiloksāna nospiedums kronim analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.3.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.3.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.3.7. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 7.3.8. metāla karkasa laikošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 7.3.9. kroņa krāsas noteikšana;
  10. 7.3.10. pagaidu kroņa uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.3.11. kroņa laikošana un nodošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  12. 7.3.12. kroņa cementēšana analoģiski 6.1.9. shēmai.
 41. 7.4. metālakrilāta tilta (ar metāla kožamajām virsmām) izgatavošana:
  1. 7.4.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.4.2. pagaidu tilta izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.4.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai ;
  4. 7.4.4. polivinilsiloksāna nospiedums tiltam analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.4.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.4.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.4.7. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 7.4.8. metāla karkasa laikošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  9. 7.4.9. tilta krāsas noteikšana;
  10. 7.4.10. pagaidu tilta uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.4.11. tilta laikošana un nodošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  12. 7.4.12. tilta cementēšana analoģiski 6.1.10. shēmai.
 42. 7.5. metālkeramikas kroņa izgatavošana:
  1. 7.5.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.5.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.5.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.5.4. polivinilsiloksāna nospiedums kronim analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.5.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.5.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.5.7.pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 7.5.8. metāla karkasa laikošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  9. 7.5.9. kroņa krāsas noteikšana;
  10. 7.5.10. pagaidu kroņa uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.5.11. kroņa laikošana keramikas „biskvīta" fāzē un nodošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  12. 7.5.12. pagaidu kroņa uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  13. 7.5.13.Glazēta kroņa laikošana un nodošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  14. 7.5.14. kroņa cementēšana analoģiski 6.1.10. shēmai.
 43. 7.6. metālkeramikas tilta izgatavošana:
  1. 7.6.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.6.2. pagaidu tilta izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.6.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.6.4. polivinilsiloksāna nospiedums tiltam analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.6.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.6.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.6.7. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 7.6.8. metāla karkasa laikošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 7.6.9. tilta krāsas noteikšana;
  10. 7.6.10. pagaidu tilta uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.6.11. tilta laikošana „biskvīta" fāzē analoģiski 6.1.9. un 6.2.9.1. shēmai;
  12. 7.6.12. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu;
  13. 7.6.13. glazēta tilta laikošana un nodošana analoģiski 6.1.9. un 6.2.9.1. shēmai;
  14. 7.6.14. tilta cementēšana analoģiski 6.1.10. shēmai.
 44. 7.7. porcelāna kroņa izgatavošana:
  1. 7.7.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.7.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.7.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3.;
  4. 7.7.4. polivinilsiloksāna nospiedums kronim analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.7.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.7.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.7.7. kroņa krāsas noteikšana;
  8. 7.7.8. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  9. 7.7.9. kroņa laikošana keramikas „biskvīta" fāzē analoģiski 6.1.9. shēmai;
  10. 7.7.10. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.7.11. glazēta keramikas kroņa laikošana un nodošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  12. 7.7.12. kroņa cementēšana ar adhezīvajām sistēmām atbilstoši ražotāju instrukcijai.
 45. 7.8. porcelāna tilta izgatavošana:
  1. 7.8.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 7.8.2. pagaidu tilta izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 7.8.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 7.8.4. polivinilsiloksāna nospiedums tiltam analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 7.8.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 7.8.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 7.8.7. tilta krāsas noteikšana;
  8. 7.8.8. pagaidu tilta cementēšana ar pagaidu cementu;
  9. 7.8.9. tilta laikošana „biskvīta" fāzē analoģiski 6.1.9.un 6.2.9.1. shēmai;
  10. 7.8.10. pagaidu tilta uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 7.8.11. glazēta keramikas tilta laikošana un nodošana analoģiski 6.1.9. un 6.2.9.1. shēmai;
  12. 7.8.12. tilta cementēšana ar adhezīvajām sistēmām atbilstoši ražotāju instrukcijai;
 46. IV. Izņemamās protēzes

 47. 8. Izņemamās parciālās protēzes daļējam zobu zaudējumam:
 48. 8.1. izņemamās parciālās protēzes ar plastmasas bāzi:
  1. 8.1.1. protēzes dizaina plānošana uz kontroles modeļa:
  2. 8.1.1.1. protēzes bāzes un skavu izvietojumu izplānošana;
  3. 8.1.2. paralelometrija uz kontroles modeļa;
  4. 8.1.3. okluzālās plaknes izvērtējums antagonistiem, nepieciešamās korekcijas;
  5. 8.1.4. pretkodiena nospiedums ar alginātu;
  6. 8.1.5. nospiedums darba veiduļa iegūšanai:
   1. 8.1.5.1. individuālās karotes izgatavošana, funkcionālo malu noformēšana, nospiedums ar elastīgu materiālu nenorobežota defekta gadījumā;
   2. 8.1.5.2. algināta nospiedums darba veiduļa iegūšanai norobežota defekta gadījumā;
  7. 8.1.6. sakodiena reģistrēšana;
   1. 8.1.6.1. ar silikona materiālu;
   2. 8.1.6.2. ar vaska valni, pieskaņojot to antagonistu okluzālajai plaknei;
   3. 8.1.6.3. ar vaska vaļņiem abos žokļos;
  8. 8.1.7. zobu krāsas noteikšana atbilstoši atlikušajiem zobiem;
  9. 8.1.8. zobu vaskā laikošana:
   1. 8.1.8.1. mākslīgo zobu formas un krāsas atbilstības novērtēšana;
   2. 8.1.8.2. atbilstības novietojuma zobu lokā novērtēšana un mākslīgo zobu novietojuma korekcija;
   3. 8.1.8.3. sakodiena attiecības centrālā oklūzijā un pie funkcionālajām kustībām novērtēšana;
   4. 8.1.8.4. okluzālo kontaktu pārbaude ar artikulācijas papīru;
   5. 8.1.8.5. sakodiena augstuma novērtēšana;
  10. 8.1.9. protēzes nodošana:
   1. 8.1.9.1. protēzes virsmas līdzenuma pārbaude;
   2. 8.1.9.2. okluzālo kontaktu stabilitātes pārbaude un protēzes korekcija;
   3. 8.1.9.3. protēzes malu un virsmas reljefa pārbaude un korekcija;
   4. 8.1.9.4. protēzes stabilitātes un fiksācijas uz balsta zobiem novērtēšana;
  11. 8.1.10. protēzes kontrole un korekcija:
   1. 8.1.10.1. protēzes stabilitātes un fiksācijas uz balsta zobiem atkārtota novērtēšana;
   2. 8.1.10.2. mutes gļotādas novērtēšana (hiperemēti rajoni, traumatiskas čūlas);
   3. 8.1.10.3. atkārtota okluzālo kontaktu stabilitātes pārbaude;
   4. 8.1.10.4. kontroles nospieduma ar silikonu noņemšana no protēzes pie pacienta sūdzībām un protēzes korekcija;
 49. 8.2. izņemamās parciālās protēzes ar metāla bāzi:
  1. 8.2.1. paralelometrija uz kontroles modeļa;
  2. 8.2.2. protēzes dizaina plānošana uz kontroles modeļa analoģiski 8.1.1. shēmai;
  3. 8.2.3. okluzālās plaknes izvērtējums antagonistiem, nepieciešamās korekcijas;
  4. 8.2.4. uzgultņa vietu saslīpēšana balsta zobos;
  5. 8.2.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu;
  6. 8.2.5. nospiedums darba veiduļa iegūšanai analoģiski 8.1.5. shēmai;
  7. 8.2.6. sakodiena reģistrēšana analoģiski 8.1.6. shēmai;
  8. 8.2.7. karkasa laikošana:
   1. 8.2.7.1. karkasa ievietošana mutes dobumā un karkasa stabilitātes, precizitātes, attiecības pret mīkstajiem audiem un atbilstības sakodienā pārbaude un korekcija ar dimantu;
   2. 8.2.7.2. korekcijas sakodienā ar artikulācijas papīru reģistrējot priekšlaicīgos kontaktus;
   3. 8.2.7.3. priekšlaicīgo kontaktu noņemšana ar dimanta urbuli;
  9. 8.2.8. zobu krāsas noteikšana analoģiski 8.1.7. shēmai;
  10. 8.2.9. zobu vaskā laikošana analoģiski 8.1.8. shēmai;
  11. 8.2.10. protēzes nodošana analoģiski 8.1.9. shēmai;
  12. 8.2.11. protēzes kontrole un korekcija analoģiski 8.1.10. shēmai.
 50. 9. Totālo protēžu izgatavošana klīnikā:
 51. 9.1. anatomiskais nospiedums:
  1. 9.1.1. nospieduma ņemšana ar standarta bezzobu žokļu karoti, lietojot alginātu;
 52. 9.2. okluzālās plaknes izvērtējums antagonistiem un nepieciešamās korekcijas;
 53. 9.3. individuālās karotes pielaikošana un korekcija atbrīvojot lūpu un vaigu saišu vietas (pieslīpēšana ar frēzi, ieslīpēšana);
 54. 9.4. individuālās karotes malu noformēšana:
  1. 9.4.1. kompaunda sildīšana virs spirta liesmiņas un uzklāšana uz individuālās karotes malas nelielā posmā, ievadīšana mutes dobumā;
  2. 9.4.2. noformē nākamās protēzes malas ar vaigu, lūpu vai mēles kustībām;
  3. 9.4.3. liekā kompaunda noņemšana ar skalpeli vai noslīpēšana ar frēzi;
 55. 9.5. funkcijas nospiedums:
  1. 9.5.1. karotei uzklāj adhezīvu;
  2. 9.5.2. elastīgā nospieduma materiāla uzlikšana uz sagatavotās sausās individuālās karotes;
  3. 9.5.3. individuās karotes ar nospieduma masu ievadīšana mutes dobumā un fiksācija;
  4. 9.5.4. funkcijas nospieduma veidošana ar vaigu, lūpu, mēles kustībām;
  5. 9.5.5. funkcijas nospieduma novērtējums (protēzes lauks, pārejas krokas saitīšu piestiprinājuma vietu atainojums, materiāla
  6. vienmērīgus nospieduma karotē);
  7. 9.5.6. sakodiena noteikšana analoģiski 3. sadaļas shēmai;
  8. 9.5.7. zobu krāsas izvēle;
  9. 9.5.8. zobu vaskā pielaikošana analoģiski 8.1.8. shēmai;
  10. 9.5.9. protēzes nodošana analoģiski 8.1.9. shēmai;
  11. 9.5.10.protēzes kontrole un korekcija analoģiski 8.1.10. shēmai.
 56. V. Kombinētie darbi

 57. 10. IPP ar attačmentiem:
  1. 10.1. zobu slīpēšana fiksētajai daļai analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 10.2. pagaidu kroņu izgatavošana;
  3. 10.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 10.4. polivinilsiloksāna nospiedums analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 10.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļa „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 10.6. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  7. 10.7. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 10.8. fiksētās daļas metāla karkasa laikošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  9. 10.9. kroņa krāsas noteikšana;
  10. 10.10. pagaidu kroņa uzcementēšana ar pagaidu cementu;
  11. 10.11. fiksētās protēzes daļas laikošana keramikas „biskvīta" fāzē analoģiski 6.1.9. shēmai;
  12. 10.12. kroņu piepildīšana ar elestīgu nospieduma materiālu, ievietošana mutes dobumā precīzi uz slīpētajiem zobiem un
  13. nospieduma ņemšana ar individuālo karoti;
  14. 10.13. pagaidu kroņu uzcementēšana uz pagaidu cementa;
  15. 10.14. anestēzija vitālam zobam;
  16. 10.15. pagaidu kroņu noņemšana;
  17. 10.16. fiksētās kaļas ievietošana uz slīpētajiem zobiem;
  18. 10.17. izņemamās parciālās protēzes karkasa laikošana mutes dobumā un kontrole:
   1. 10.17.1. karkasa stabilitātes, precizitātes uz balsta kroņiem un attačmentiem, attiecības pret mīkstajiem audiem un atbilstības sakodienā pārbaudīšana;
  19. 10.18. izņemamās parciālās protēzes sakodiena noteikšana:
   1. 10.18.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 10.18.2. pagaidu kroņu noņemšana;
   3. 10.18.3. fiksētās kaļas ievietošana uz slīpētajiem zobiem;
   4. 10.18.4. sakodiena reģistrēšana analoģiski 8.1.6. shēmai;
   5. 10.18.5 zobu krāsas noteikšana atbilstoši balsta kroņiem;
  20. 10.19. izņemamās parciālās protēzes zobu vaskā laikošana:
   1. 10.19.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 10.19.2. pagaidu kroņu noņemšana;
   3. 10.19.3. fiksētās kaļas ievietošana uz slīpētajiem zobiem;
   4. 10.19.4. zobu vaskā laikošana analoģiski 8.1.8. shēmai;
  21. 10.20. protēzes laikošana un nodošana:
   1. 10.20.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 10.20.2. pagaidu kroņu noņemšana;
   3. 10.20.3. fiksētās kaļas ievietošana uz slīpētajiem zobiem;
   4. 10.20.4. protēzes laikošana analoģiski 8.1.9. shēmai;
   5. 10.20.5. fiksētās daļas cementēšana analoģiski 6.1.10. shēmai;
   6. 10.20.6. protēzes nodošana analoģiski 8.1.9. shēmai;
  22. 10.21. protēzes kontrole un korekcija analoģiski 8.1.10. shēmai.
 58. 11. Teleskopu protēzes:
  1. 11.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 11.2. pagaidu kroņa izgatavošana analoģiski 4.1. shēmai;
  3. 11.3. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
  4. 11.4. polivinilsiloksāna nospiedums kroņiem analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  5. 11.5. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  6. 11.6. sakodiena reģistrs ar vaska vaļņiem analoģiski 8.1.6. shēmai;
  7. 11.7. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  8. 11.8. pagaidu kroņa noņemšana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  9. 11.9. primārā kroņa laikošana analoģiski 6.1.8. shēmai;
  10. 11.10. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  11. 11.11. nospiedums darba veiduļa iegūšanai:
   1. 11.11.1. nospiedums ar elstastīgo materiālu, lietojot individuālo karoti analoģiski 2.3. shēmai;
  12. 11.12. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  13. 11.13. sekundāro teleskopu un IPP karkasa laikošana:
   1. 11.13.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 11.13.2. pagaidu kroņa noņemšana analoģiski 6.1.8. shēmai;
   3. 11.13.3. primāro teleskopa kroņu ievietošana uz slīpētajiem zobiem;
   4. 11.13.4. karkasa protēzes ar sekundāro kroņu karkasiem ievietošana mutes dobumā, stabilitātes, precizitātes attiecību pret mīkstajiem audiem un atbilstības sakodienā pārbaude un korekcija, neprecizitātes gadījumā;
  14. 11.14. zobu krāsas noteikšana;
  15. 11.15. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  16. 11.16. sekundāro teleskopu laikošana biskvīta fāzē analoģiski 11.13. shēmai;
  17. 11.17. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  18. 11.18. sakodiena noteikšana izņemamās protēzes mākslīgajiem zobiem;
   1. 11.18.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 11.18.2. pagaidu kroņa noņemšana analoģiski 6.1.8. shēmai;
   3. 11.18.3. sakodiena reģistrēšana:
    1. 11.18.3.1. primāro teleskopa kroņu ievietošana mutes dobumā;
    2. 11.18.3.2. protēzes karkasa ar sekundārajiem teleskopiem un vaska vaļņa ievietošana mutes dobumā;
    3. 11.18.3.3. vaska valņa pieskaņošana to antagonistu okluzālajai plaknei;
    4. 11.18.3.4. ar vaska vaļņiem abos žokļos pie plaša zobu zaudējuma, iztrūkstot antagonistiem vai stabiliem atlikušo
    5. zobu okluzālajiem kontaktiem;
  19. 11.19. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  20. 11.20. zobu vaskā laikošana:
   1. 11.20.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 11.20.2. pagaidu kroņa noņemšana;
   3. 11.20.3. primāro teleskopa kroņu ievietošana mutes dobumā;
   4. 11.20.4. protēzes karkasa ar glazētiem sekundārajiem teleskopiem un zobiem vaskā ievietošana mutes dobumā;
   5. 11.20.5. zobu vaskā laikošana analoģiski 8.1.8. shēmai;
  21. 11.21. pagaidu kroņa cementēšana ar pagaidu cementu;
  22. 11.22. protēzes laikošana un nodošana:
   1. 11.22.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 11.22.2. pagaidu kroņa noņemšana analoģiski 6.1.8. shēmai;
   3. 11.22.3. sakodiena reģistrēšana:
    1. 11.22.3.1. primāro teleskopa kroņu ievietošana mutes dobumā;
    2. 11.22.3.2. protēzes ar sekundārajiem teleskopiem un mākslīgajiem zobiem ievietošana mutes dobumā;
  23. 11.23. protēzes laikošana analoģiski 8.1.9. shēmai:
  24. 11.24. sekundāro teleskopu pieslēgšanās kontrole primārajiem kroņiem;
  25. 11.25. primāro kroņu cementēšana un protēzes nodošana analoģiski 6.1.10. shēmai;
  26. 11.26. protēzes kontrole un korekcija analoģiski 8.1.10. shēmai.
 59. VI. Protezēšana uz implantiem

 60. 12. Implantu balstītas izņemamās parciālās protēzes:
 61. 12.1. izņemamās parciālās protēzes ar stieņa fiksāciju – tehnoloģija atbilstoša pielietojamajai sistēmai;
 62. 12.2. izņemamās parciālās protēzes ar bumbiņveida attačmentiem– tehnoloģija atbilstoša pielietojamajai sistēmai;
 63. 12.3. izņemamās parciālās protēzes ar magnētu fiksāciju– tehnoloģija atbilstoša pielietojamajai sistēmai.
 64. 13. Implantu balstītas neizņemamās parciālās protēzes:
 65. 13.1. atsevišķs kronis uz implanta– tehnoloģija atbilstoša pielietojamajai sistēmai;
 66. 13.2. tiltveida protēze uz implantiem– tehnoloģija atbilstoša pielietojamajai sistēmai.
 67. VII. Estētiskās rekonstrukcijas

 68. 14. Porcelāna plāksnīšu pārklājums zobiem:
 69. 14.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
 70. 14.2. retrakcijas diega ievietošana analoģiski 6.1.3. shēmai;
 71. 14.3. polivinilsiloksāna nospiedums analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
 72. 14.4. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
 73. 14.5. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
 74. 14.6. krāsas noteikšana;
 75. 14.7. kompozīta pagaidu restaurācijas veidošana bez saites;
 76. 14.8. plāksnītes laikošana keramikas "biskvīta" fāzē analoģiski 6.1.8. shēmai:
  1. 14.8.1. anestēzija vitālam zobam;
  2. 14.8.2. pagaidu restaurācijas noņemšana;
  3. 14.8.3. plāksnītes laikošana;
  4. 14.8.4. pagaidu restaurācijas atjaunošana;
 77. 14.9. plāksnītes nodošana:
  1. 14.9.1. anestēzija vitālam zobam;
  2. 14.9.2. pagaidu restaurācijas noņemšana;
 78. 14.10. plāksnītes laikošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
 79. 14.11. plāksnītes cementēšana ar adhezīvajām sistēmām atbilstoši ražotāju instrukcijai;
 80. 15. Zoba kroņa daļas atjaunošana ar inlejām, onlejām:
 81. 15.1. porcelāna inlejas, onlejas:
  1. 15.1.1. zoba kavitātes slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 15.1.2. polivinilsiloksāna nospiedums analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  3. 15.1.3. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  4. 15.1.4. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  5. 15.1.5. krāsas noteikšana;
  6. 15.1.6. pagaidu plombas, virs plānas vates kārtiņas, vai pagaidu onlejas cementēšana ar pagaidu cementu;
  7. 15.1.7. inlejas, onlejas laikošana keramikas "biskvīta" fāzē:
   1. 15.1.7.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 15.1.7.2. pagaidu plombas izņemšana;
   3. 15.1.7.3. inlejas, onlejas laikošana analoģiski 6.1.9. shēmai;
  8. 15.1.8. pagaidu plombas vai pagaidu onlejas ielikšana virs plānas vatītes;
  9. 15.1.9. inlejas, onlejas nodošana:
   1. 15.1.9.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 15.1.9.2. pagaidu plombas izņemšana;
   3. 15.1.9.3. inlejas, onlejas pārbaude analoģiski 6.1.9. shēmai;
   4. 15.1.9.4. inleju, onleju cementēšana ar adhezīvajām sistēmām atbilstoši ražotāju instrukcijai;
 82. 15.2. zelta sakausējuma inlejas, onlejas:
  1. 15.2.1. zoba slīpēšana analoģiski 6.1.1. shēmai;
  2. 15.2.2. polivinilsiloksāna nospiedums analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  3. 15.2.3. pretkodiena nospiedums ar alginātu analoģiski sadaļas „Nospiedumu tehnikas" shēmai;
  4. 15.2.4. sakodiena reģistrs ar silikonu vai vaska vaļņiem;
  5. 15.2.5. pagaidu plombes, virs plānas vates kārtiņas ielikšana,vai pagaidu onlejas cementēšana ar pagaidu cementu;
  6. 15.2.6. inlejas, onlejas laikošana un cementēšana:
   1. 15.2.6.1. anestēzija vitālam zobam;
   2. 15.2.6.2. pagaidu plombas izņemšana;
   3. 15.2.6.3. inlejas, onlejas pārbaude analoģiski 6.1.9. shēmai;
   4. 15.2.6.4. inleju, onleju cementēšana ar adhezīvajām sistēmām atbilstoši ražotāju instrukcijai.
 83. VIII. Nepieciešamais tehnoloģiskais aprīkojums

 84. 16.1. zobārstniecības iekārta ar turbīnas galu un ūdens dzesēšanu, mikromotori ar taisno un leņķa galiem;
 85. 16.2. rotējošie instrumenti;
 86. 16.3. nospiedumu karotes;
 87. 16.4. zobārstniecības instrumenti;
 88. 16.5. artikulators;
 89. 16.6. paralelometrs.