Tarifu pārskatīšanas kārtības uzlabojumi

27.08.2019.  |   Drukas versija

Lai valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu tarifu pārskatīšanas sistēmu padarītu arvien caurspīdīgāku, efektīvāku un uz klientu orientētāku, Nacionālais veselības dienests (NVD) aktīvi darbojas vairākos virzienos.

1) Veikta manipulāciju tarifu saraksta pārnese no Ministru kabineta (MK) noteikumiem uz NVD tīmekļa vietni

Manipulāciju sarakstā ir iekļauta informācija par no valsts līdzekļiem apmaksājamām manipulācijām un to apmaksas nosacījumiem. Šī saraksta pārnese uz NVD tīmekļa vietni dod iespēju operatīvi organizēt izmaiņu veikšanu un nav tik laikietilpīga un birokrātiska kā izmaiņu veikšana MK noteikumos. Līdz ar manipulācija saraksta pārnesi līgumpartneru un sadarbības partneru ērtībai arī pašā tīmekļa vietnē veikta virkne uzlabojumu un jauninājumu informācijas atspoguļošanā.

Šobrīd NVD mājaslapas sadaļā "Pakalpojumu tarifi" pieejama sekojoša informācija:

 • Manipulāciju saraksts
 • Manipulāciju saraksta izmaiņu reģistrs
 • Vēsturiskās manipulāciju saraksta versijas  
 • Manipulāciju saraksts sadalījumā pa elementiem (pieejams arī valsts OpenData portālā) (Jaunums!) 

Šis materiāls mājaslapā ievietots kā jaunums un paredzams, ka īpaši saistošs varētu būt profesionāļiem, piemēram, slimnīcām, lai redzētu, kā veidojas konkrēts tarifs. 

 • Izskatīšanas procesā esošas manipulācijas un manipulācijas ar pozitīvu NVD atzinumu (Jaunums!) 

Arī šis materiāls mājaslapā ievietots kā jaunums un izveidots ar nolūku ļaut līgumpartneriem un sadarbības partneriem sekot līdzi manipulācijas izskatīšanas procesa virzībai. Tādējādi jebkurš interesents var noskaidrot, vai 1) manipulācija ir izskatīšanas procesā (pie tās izskatīšanas strādā NVD eksperti sadarbībā ar ārstniecības iestādēm un asociācijām) 2) vai iekļauta pozitīvo atzinumu sarakstā (jaunas manipulācijas, kuras finansējuma pieejamības gadījumā tiek iekļautas no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo pakalpojumu klāstā un esošas manipulācijas, kurām finansējuma pieejamības gadījumā tiek palielināts tarifs), vai 3) komisijas izvērtēšanā (komisija, kuras sastāvā ietilpst Veselības ministrijas un NVD pārstāvji, izvērtē un lemj par manipulāciju iekļaušanu spēkā esošo manipulāciju sarakstā). Papildus šis materiāls atspoguļo aplēses par nepieciešamā valsts finansējuma apmēriem visu izmaiņu īstenošanai (gan jaunu pakalpojumu, gan pārrēķinātu tarifu, gan paplašinātu apmaksas nosacījumu).

 

2) Proaktīva manipulāciju tarifu saraksta pārskatīšana

NVD ciešā sadarbībā ar atbildīgajām asociācijām un lielākajiem pakalpojumu sniedzējiem (ārstniecības iestādēm) proaktīvi strādā pie manipulāciju pārskatīšanas, lai tarifus tuvinātu pakalpojumu sniegšanas pašizmaksai. Mērķis ir tuvāko gadu laikā pakāpeniski pārskatīt finansiāli ietilpīgāko manipulāciju tarifus dalījumā pa grupām (jānorāda, ka kopā valsts apmaksāto manipulāciju sarakstā ir vairāk nekā 4000 manipulāciju). Vienlaikus NVD skaidri definēs prioritātes, lai visām iesaistītajām pusēm būtu skaidrs, kuru tarifu grupu pārskatīšana ir prioritāte konkrētam laika periodam.

Tarifu grupas, kuras jau šobrīd ir pārskatītas vai ir izskatīšanas procesā:

 • visa rehabilitācijas grupa (gan ambulatorie, gan stacionārie pakalpojumi); 
 • oftalmoloģijas tarifi; 
 • ķirurģija; 
 • aprūpes epizodes tarifi; 
 • intensīvās terapijas apmaksas modeļa un tarifu izstrāde (to sadalot 3 līmeņos).

 

3) Dalība VARAM organizētā un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā pakalpojumu uzlabošanai

NVD kopā ar vairākām citām valsts iestādēm ir ņēmis dalību Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas (VARAM) organizētā un Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projektā "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija". Tas paredz valsts iestāžu publisko pakalpojumu pārveidi par efektīviem, uz klientu orientētiem, ātrāk un ērtāk lietojamiem pakalpojumiem.

NVD projekta ietvaros plāno būtiski samazināt izpildes laiku (kalendāro dienu skaitu) no brīža, kad NVD ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti tarifa aprēķināšanai līdz atbildes vēstulei iesniedzējam. NVD projektu īsteno, procesā iesaistot savus klientus (veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus) un ņemot vērā viņu viedokli NVD sniegtā pakalpojuma uzlabošanai.

Citi projekta ietvaros plānotie uzlabojumi:

 • vienkāršota veidlapas aizpildīšana jauna pakalpojuma iekļaušanai un esoša tarifa pārrēķinam; 
 • uzlabota informācijas pieejamība par tarifu aprēķinu metodiku (vienotas izpratnes veicināšana); 
 • uzlabots sadarbības process ar klientiem un nodrošināta atgriezeniskā saite (informatīvi e-pasti, standartizētas atbildes vēstules u.c.).