Aicina ārstniecības iestādes sniegt pieteikumus PREDA aplikācijas izmantošanai

29.05.2019.  |   Drukas versija

Lai ārstniecības personas varētu nodrošināt 2018. gada datu ievadi par pacientiem ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistrā (PREDA), Nacionālais veselības dienests (NVD) atkārtoti aicina ārstniecības iestādes un ģimenes ārstu prakses pēc iespējas operatīvāk iesniegt NVD pieteikumus PREDA aplikācijas izmantošanai.

Jānorāda, ka piekļuves tiesības PREDA aplikācijai nepieciešamas ārstniecības iestādēm, kurās ir vairāk par 5 ārstniecības personām, ņemot vērā, ka PREDA aplikācija ir speciāli pielāgota ārstniecības iestāžu vajadzībām ar tām nepieciešamo funkcionalitāti. Savukārt, piemēram, ģimenes ārstu prakses NVD aicina PREDA datus aizpildīt, izmantojot E-veselības portālu.

Lai piekļūtu PREDA reģistram, abos minētajos gadījumos ārstniecības personām ir jāraksta iesniegums NVD par lietotāju izveidi un piekļuves nodrošināšanu. Pacientu kartes PREDA reģistrā var aizpildīt gan ārsts, gan ārsta palīgs, gan māsa, ja šīm personām NVD ir piešķīris piekļuves tiesības.

Piekļuves nodrošināšanai ir nepieciešams aizpildīt pieteikumu (pieejams E-veselības portāla sadaļā "Līgumi" ->"Veidlapas"), to parakstīt un nosūtīt ierakstītā vēstulē uz NVD (adrese Cēsu iela 31 k-3, 6. ieeja, Rīga, LV-1012, Latvija) vai arī parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv.

Jāatgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem PREDA reģistrs ir ticis pārcelts no Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) datubāzes uz E-veselības portālu. Attiecīgi šie dati ārstniecības personām ir jāievada E-veselības sistēmā nevis kā iepriekš papīra forma jāiesniedz SPKC.