Kardiologi un veselības ekonomikas eksperti diskutēja par kardiovaskulāro slimību profilakses un ārstniecības attīstību

28.01.2011.  |   Drukas versija

28. janvārī konferencē "Kardiovaskulāro slimību risku samazināšana, sekundārā profilakse un veselīgs dzīvesveids" pulcējās Latvijas vadošie kardiologi, veselības aprūpes sistēmas ekonomikas un sabiedrības veselības veicināšanas speciālisti.

Sirds un asinsvadu slimības ir galvenais nāves iemesls Latvijā (2009. gadā - 16 078 nāves gadījumi), tāpēc, un it īpaši ņemot vērā ierobežotā veselības aprūpes finansējuma apstākļus, ir jāplāno arvien izmaksu efektīvāki un rezultatīvāki profilakses un ārstniecības pasākumi.

Konferencē tika izvirzīti iespējamie risinājumi ārstniecības un profilakses attīstīšanai – medicīnisko tehnoloģiju pilnveidošana, medikamentu racionālas lietošanas vadlīniju un kardioloģisko slimību menedžmenta shēmu izstrāde. Šīs aktivitātes tiks īstenotas, sadarbojoties kardiologiem, Veselības ministrijas un Veselības ekonomikas centra speciālistiem, precizējot katra ārstēšanas posma (profilakse, primārā aprūpe, sekundārā aprūpe, terciārā aprūpe) speciālistu iesaistes un sadarbības līmeni, veiktā darba apjomu, kā arī dažādu veselības aprūpes manipulāciju veikšanas kritērijus.

Ņemot vērā Nacionālajā sirds slimību un to riska faktoru šķērsgriezuma pētījumā iegūtos datus, tiks izvirzīti precīzi sirds veselības profilakses mērķi un veikti efektīvas sirds slimību ārstniecības aprēķini.

Latvijas Kardiologu biedrībai turpinot regulāri izglītot kardiologus un ģimenes ārstus par veselīgu dzīvesveidu, arvien vairāk veselības aprūpes speciālistu tiks iesaistīti sirds veselības veicināšanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā pacientu vidū un sabiedrībā kopumā.

Visi šie pasākumi ļaus racionālāk izmantot veselības jomai pieejamos ierobežotos finanšu līdzekļus un uzlabos iedzīvotāju sirds veselību.