Izsludina medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlasi 2019. gadam

31.10.2018.  |   Drukas versija

Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) izsludina* atlases procedūru "Medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada". Pirms pieteikuma iesniegšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kuri izvērtēti un precizēti saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem. 


Ar atlases procedūras nolikumu klātienē var iepazīties un tā kopiju saņemt līdz 2018. gada 13. novembrim NVD 4. stāvā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012, tālr. 67043743, darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00.

Ar atlases procedūras nolikumu var iepazīties un tā kopiju saņemt NVD darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, sākot ar dienu, kad uzaicinājums piedalīties atlases procedūrā ir publicēts NVD mājas lapā www.vmnvd.gov.lv → "Aktualitātes" līdz 2018. gada 13. novembrim:

  • Rīgas nodaļā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012, 2.stāvā, tālrunis 67201282;
  • Kurzemes nodaļā, Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV-3301, tālrunis 63323471;
  • Latgales nodaļā, Saules ielā 5, Daugavpilī, LV-5407, tālrunis 65422236;
  • Vidzemes nodaļā, Pils ielā 6, Smiltenē, LV-4729, tālrunis 64772301;
  • Zemgales nodaļā, Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV-3001, tālrunis 63027249.

Pieteikumu valsts apmaksātā pakalpojuma "medicīniskās rehabilitācijas" pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2019. gada 1. janvāra pretendenti var iesniegt pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2018. gada 13. novembrim plkst. 17:00 personīgi vai iesūtīt pa pastu NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2018. gada 13. novembra plkst. 17:00 NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

*Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumiem Nr. 850 "Nacionālā veselības dienesta nolikums" un Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 5.3.2. apakšpunktu.