Apstiprināti noteikumi par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem

13.09.2018.  |   Drukas versija

Š. g. 7. augusta Ministru kabineta (MK) sēdē apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie MK noteikumi par ārstniecības iestāžu brīvprātīgu pievienošanos Eiropas references tīkliem.*

Šobrīd Eiropas references tīkliem pievienojušās divas Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) klīnikas. BKUS Acu klīnika pievienojusies tīklam “Retās acu slimības” (European Reference Network on Rare Eye Diseases), bet Bērnu slimību klīnika tīklam “Ļaundabīgie audzēji pediatrijā” (European Reference Network for Paediatric Cancer (haemato-oncology)).

Eiropas references tīklu mērķis ir nodrošināt sadarbību un pieredzes apmaiņu starp augsti kvalificētām Eiropas ārstniecības iestādēm ārstniecības un pētniecības jomā.

Eiropas References tīkli tiek veidoti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas “Par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē” prasībām, un tīklu veidošanas process tika uzsākts jau 2016. gada martā.

Video par Eiropas references tīklu darbību. 

 

*Ministru kabineta noteikumi Nr. 487 “Noteikumi par ārstniecības iestāžu pievienošanos Eiropas references tīkliem”.