Valsts statistikas pārskati jāiesniedz Veselības ekonomikas centrā līdz 20. janvārim

04.01.2011.  |   Drukas versija

2010.gada valsts statistikas pārskati veselības aprūpes jomā līdz 2011. gada 20. janvārim visām ārstniecības iestādēm ir jāiesniedz Veselības ekonomikas centrā (Rīgā, Duntes ielā 12/22, LV-1005) papīra formā (parakstītus un apzīmogotus) vai elektroniska dokumenta formā, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Statistikas pārskatu iesniegšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr.10. "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā" (06.01.2009.).
Ārstniecības iestādēm, kuras ir uzrādījušas Ārstniecības iestāžu reģistram savu e–pastu, valsts statistikas pārskatu veidlapas ir nosūtītas e–vēstules pielikumā. Pārskatu veidlapas papīra formā pa pastu netiks izsūtītas! Ārstniecības iestādēm veidlapas ir pieejamas Veselības ekonomikas centra mājas lapā sadaļā " Valsts statistikas pārskatu iesniegšana", tur atradīsiet arī papildu informāciju par veidlapu aizpildīšanu.
Statistikas pārskatu vākšanas mērķis ir nodrošināt valsts statistiskās informācijas programmas izpildi, kā arī veselības aprūpes nozares organizācijas, Eiropas Kopienu Statistikas biroju EUROSTAT, Pasaules veselības organizāciju un citus statistiskās informācijas lietotājus ar kvalitatīvu veselības statistisko informāciju.