Aktualizēti Stacionāros lietojamo zāļu saraksti

17.01.2011.  |   Drukas versija

Saskaņā ar MK 27.03.2007. noteikumiem Nr.220 "Zāļu iegādes, uzglabāšanas, izlietošanas, uzskaites un iznīcināšanas kārtība ārstniecības iestādēs un sociālās aprūpes institūcijās" ir aktualizēti Stacionāros lietojamo zāļu saraksti. Ja slimnīcas sniegto pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešams plašāks vai specifisks zāļu klāsts, slimnīcas zāļu komitejai ir jāveido savam stacionāram specifisks papildus lietojamo zāļu saraksts, kā arī jāsniedz Veselības ekonomikas centrā pieteikums papildus lietojamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu lietošanas izvērtēšanai un atzinuma sagatavošanai.