Uzsākta līgumu slēgšana par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nākamajā gadā

01.12.2017.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir uzsācis līgumu slēgšanu ar ārstniecības iestādēm par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu 2018. gadā. Jaunie, uzlabotie līgumi jau ir nosūtīti visām ģimenes ārstu praksēm, jo prakšu sniegtos pakalpojumus iedzīvotāji izmanto visbiežāk. Pakāpeniski līgumi tiks nosūtīti arī zobārstniecības pakalpojumu, veselības aprūpes mājās, sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu (ārstu-speciālistu konsultāciju, diagnostisko izmeklējumu, dienas stacionāru pakalpojumu u.c.), stacionāro u.c. pakalpojumu sniedzējiem.


Līdzšinējā līguma slēgšanas kārtība paredzēja ikgadēju līguma grozījumu veikšanu vai līguma noslēgšanu no jauna, savukārt šobrīd līgumi tiek noslēgti uz trīs gadiem. Jaunā līgumu slēgšanas kārtība ir vērsta ne tikai uz administratīvā sloga mazināšanu, bet arī nodrošina stabilitāti attiecībā uz ārstniecības iestādes darba plānošanu un attīstību ilgākā laika periodā, kā arī valsts finansējuma saņemšanu.
 
Jāatzīmē, ka līguma perioda pagarināšana līdz trīs gadiem neietekmē valsts finansējuma plānošanas procesu – tāpat kā līdz šim finansējums ārstniecības iestādei tiek plānots gadam. Tas ir norādīts katras ārstniecības iestādes individuālajā prognozētajā finanšu paziņojumā, kas tiek nosūtīts kā līguma pielikums, un arī turpmāk katru gadu pēc likuma par valsts budžetu izsludināšanas tiks nosūtīts no jauna. Turklāt, līgums joprojām paredz iespēju to pārtraukt jebkurā brīdī, paziņojot par šo lēmumu NVD.
 
Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, šogad uzsākta savlaicīga līgumu nosūtīšana līgumpartneriem, lai pirms to noslēgšanas sniegtu iespēju pienācīgi iepazīties ar līguma saturu un saņemtu atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Tieši tāpēc līgumus ģimenes ārsti ir saņēmuši jau šī gada novembrī.  
 
Veselības ministrijas un NVD darbs ir vērsts uz uzlabojumiem primārās veselības aprūpes jomā, tajā skaitā uz kvalitatīvas veselības aprūpes nodrošināšanu pacientiem un finansējuma pieaugumu ģimenes ārstu praksēm. 
 
Kā ziņots iepriekš, no 2018. gada saistībā ar kapitācijas naudas pieaugumu no 1,25 līdz 1,60 eiro par vienu reģistrēto pacientu, ģimenes ārstu prakšu finansējums palielināsies par vidēji 553 eiro mēnesī. Kapitācijas naudas pieaugumu plānots īstenot, palielinot ģimenes ārstu bruto darba samaksu līdz 1125 eiro mēnesī (šobrīd 859 eiro), palielinot prakses finansējumu par 150 eiro, daļēji integrējot esošo kvalitātes maksājumu kapitācijas naudā 55,10 eiro mēnesī, kā arī nodrošinot prakses reģistratora darba samaksas palielinājumu.