Veselības ekonomikas centrs reģistrējis pirmās klīniskās vadlīnijas, kas izveidotas atbilstoši jaunajai apstiprināšanas kārtībai

18.12.2010.  |   Drukas versija

2010. gada 6. decembrī Veselības ekonomikas centrs ārstniecībā izmantojamo vadlīniju datubāzē ir reģistrējis Brūču un izgulējumu asociācijas izstrādātās "Izgulējumu profilakses un ārstēšanas vadlīnijas". Šīs ir pirmās Klīniskās vadlīnijas, kas ir izstrādātas atbilstoši 25.05.2010. MK noteikumiem Nr.469 "Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas". Vadlīnijās ietverta uz pierādījumiem balstīta izgulējumu profilakse, diagnostika un ārstēšana. Tā kā izgulējumu ārstēšanai ir nepieciešama multidisciplināra un sistemātiska pieeja, vadlīniju izstrādē ir piedalījusies dažādu ārstu speciālistu darba grupa. Klīniskās vadlīnijas savā darbā var pielietot ikvienas specialitātes ārsts, kas strādā ambulatorās vai stacionārās ārstniecības iestādēs, medicīnas māsa un citas ar izgulējumu pacientu aprūpi saistītās personas, kā arī medicīnas studenti un rezidenti. Paredzams, ka šo vadlīniju ievērošana un ieviešana praksē ievērojami samazinās izgulējumu rašanos daudziem riska grupu pacientiem, savukārt jau saslimušajiem uzlabos ārstēšanas kvalitāti un samazinās ārstēšanas izmaksas, kas saistītas ar smagu un ielaistu pacientu ārstēšanu. Apstiprinātās vadlīnijas tiks izmantotas arī no valsts budžeta apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu tarifu un apmaksas nosacījumu izstrādē, kā arī veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitātes kontrolē un uzraudzībā.