Informācija līgumpartneriem par pakalpojumu sniegšanas līgumu 2018. gadam

10.11.2017.  |   Drukas versija

Informējam, ka Nacionālais veselības dienests veic veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līgumu satura uzlabošanu. Tādējādi tiek mazināts līgumu slēgšanas administratīvais slogs un normatīvo aktu dublēšana līgumos, kā arī vienkāršots līgumu saturs.

Lai nodrošinātu savlaicīgu 2018. gada līgumu par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nosūtīšanu Dienesta līgumpartneriem to izskatīšanai un noslēgšanai, primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem līgumi tiks nosūtīti novembra beigās. Secīgi tiks veikta arī līgumu nosūtīšana sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu un stacionāro pakalpojumu sniedzējiem.

Administratīvā sloga mazināšanas nolūkā primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līgumu turpmāk plānots slēgt trīs gadu periodam. Lai informētu par finansējumu nākamajam gadam, Dienests ik gadu pēc likuma par valsts budžetu izsludināšanas katram līgumpartnerim sūtīs finanšu paziņojumu. Savukārt, 2018. gada prognozējamo finansējumu Dienests norādīs gan līguma pavadvēstulē*, gan pēc budžeta pieņemšanas ar mērķi nodrošināt pārejas periodu uz jauno kārtību. Līdzšinējā kārtība paredzēja ikgadēju līguma grozījumu veikšanu vai līguma noslēgšanu no jauna.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka no 2018. gada 1. janvāra stāsies spēkā grozījumi MK noteikumos Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība". Tie paredz uzlabojumus primārās veselības aprūpes jomā, kurus ir piedāvājusi Veselības ministrija – finansējuma palielinājumu ģimenes ārstu praksēm par 553 eiro mēnesī saistībā ar kapitācijas naudas pieaugumu (no 1,25 eiro līdz 1,60 eiro par vienu praksē reģistrētu pacientu). Kapitācijas naudas palielinājums tiks veikts, palielinot ģimenes ārstu bruto darba samaksu līdz 1125 eiro mēnesī (šobrīd 859 eiro) un reģistratora darba samaksu, kā arī gada darbības kvalitātes novērtējuma maksājuma daļēju integrēšanu kapitācijas naudā.

Tāpat nākamgad paredzēts palielināt ārstu un funkcionālo speciālistu darba samaksu no 859 eiro līdz 1125 eiro mēnesī, ārstniecības un pacientu aprūpes personas un funkcionālo speciālistu asistentiem no 537 eiro līdz 675 eiro mēnesī, bet ārstniecības un pacientu aprūpes atbalsta personām – no 400 eiro līdz 450 eiro mēnesī.

Atgādinām, ka atbilstoši MK noteikumiem Nr. 134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" obligāta vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas (turpmāk – E-veselības sistēma) lietošana ārstniecības iestādēm un aptiekām ir jāuzsāk no 2018. gada 1. janvāra**. Ņemot vērā iepriekš minēto, Veselības ministrija virza grozījumus normatīvajā aktā par veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību, paredzot, ka E-veselības sistēmas lietošanas līguma noslēgšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas līgumu.

Ar jautājumiem par E-veselības sistēmas lietošanas līguma noslēgšanu Jūs varat vērsties Dienesta teritoriālajā nodaļā atbilstoši Jūsu iestādes atrašanās vietai. Teritoriālo nodaļu kontaktinformācija ir pieejama mājaslapas www.vmnvd.gov.lv sadaļā "Kontakti".

Līdz šim E-veselības sistēmas lietošanas līgumu ir noslēguši jau 100 % stacionāro pakalpojumu sniedzēju, 60 % ambulatoro pakalpojumu sniedzēju, 42 % ģimenes ārstu prakšu un 97 % aptieku (aptieku juridiskie īpašnieki).


* Līguma pavadvēstulē prognozējamais finansējums tiks balstīts uz oktobrī/ novembrī pieejamajiem datiem, savukārt finanšu paziņojumā – uz datiem, kas pieejami decembrī.

** Ņemot vērā ģimenes ārstu asociāciju un citu nozares speciālistu aicinājumu pakāpeniskai E-veselības sistēmas ieviešanai un E-veselības pilotprojekta perioda noteikšanai, E-veselības sistēmas obligātās lietošanas uzsākšanas termiņi ir tikuši pagarināti vairākkārt, sākotnēji paredzot lietošanas uzsākšanu no 2016. gada 1. janvāra, tad 2016. gada 1. decembra, 2017. gada 1. septembra un šobrīd no 2018. gada 1. janvāra. Jāatzīmē, ka E-veselības sistēmas brīvprātīgās lietošanas posmā izrakstītas jau vairāk nekā 132 000 e-receptes, atvērtas vairāk nekā 50 000 e-darbnespējas lapas, ievadīti dati par vairāk nekā 58 000 vizuālās diagnostikas izmeklējumiem un izveidoti vairāk nekā 3700 dokumenti ar pacientu veselības pamatdatiem (diagnozes, alerģijas, lietotās zāles u.c.), kā arī aktīvi tiek izmantoti citi pakalpojumi. Kopumā lietotāji autorizējušies E-veselības sistēmā vairāk nekā 2 milj. reižu.