Grozījumi ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases nolikumā

23.10.2017.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) 2017. gada 13. oktobrī ir izsludinājis atlases procedūru "Ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada", kuras nolikumā ir veikti grozījumi attiecībā uz prasībām ambulatorās mamogrāfijas veikšanai izmantojamajām iekārtām, izsakot jaunā redakcijā nolikuma 9.1.5.2. apakšpunktu un līdz ar to pagarinot pieteikšanās termiņu minētajai atlasei.

Pieteikumu valsts apmaksāto ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendenti var iesniegt līdz 2017. gada 15. novembrim plkst. 17:00.

Citas izmaiņas atlases procedūras nolikumā nav veiktas.

Paziņojums par izmaiņām atlases nolikumā tiks publicētas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" 2017. gada 24. oktobrī.