Paziņojums par ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasi

13.10.2017.  |   Drukas versija


Ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem izsludina atlases procedūru "Ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada", lai no jauna atlasītu minēto veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus.

Pirms pieteikuma iesniegšanas veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras nolikumu, ko izveidojusi NVD veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija atbilstoši iepriekš publicētiem kritērijiem, kurus izvērtēja un precizēja saskaņā ar saņemtajiem iebildumiem.

Ar atlases procedūras nolikumu klātienē var iepazīties un tā kopiju saņemt līdz 2017. gada 3. novembrim Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00:

  • Rīgas nodaļā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV – 1012, 2.stāvā, tālrunis 67201282;  
  • Kurzemes nodaļā, Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV – 3301, tālrunis 63323471;
  • Latgales nodaļā, Saules ielā 5, Daugavpilī, LV – 5407, tālrunis 65422236;
  • Vidzemes nodaļā, Pils ielā 6, Smiltenē, LV – 4729, tālrunis 64772301;
  • Zemgales nodaļā, Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV – 3001, tālrunis 63027249.

Pieteikumu valsts apmaksāto ambulatoro mamogrāfijas, medicīniskās apaugļošanas un stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendenti var iesniegt pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2017. gada 3. novembra plkst. 17:00 personīgi vai iesūtīt pa pastu Nacionālajam veselības dienestam Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas būs saņemti līdz 2017. gada 3. novembra plkst.17:00 Nacionālajā veselības dienestā Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

* Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumi Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".


Informācijai!

NVD šobrīd īsteno divu veidu veselības aprūpes pakalpojumu atlases:

  • Stratēģisko pakalpojumu atlasi, lai nodrošinātu iespējami kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu Latvijas iedzīvotājiem. Šobrīd tā tiek īstenota trīs pakalpojumu grupās – ambulatorā mamogrāfija, medicīniskā apaugļošana un stacionārā ārstniecības iestādē plānveidā veicamā onkoloģiskā ārstēšana.
  • Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu atlasi atbilstoši iepriekš īstenotajai pakalpojumu atlases kārtībai – pakalpojumu nodrošināšanai noteiktos Latvijas reģionos, kuros ir identificēta nepieciešamība uzlabot pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem. Piemēram, ārstu-speciālistu, diagnostisko izmeklējumu pieejamības uzlabošana u.c.