Reģistrētas "Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi ķermenīšu demences un frontotemporālās demences klīniskās vadlīnijas"

12.10.2017.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta (NVD) mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētas Latvijas Neirodeģeneratīvo slimību asociācijas vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas "Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi ķermenīšu demences un frontotemporālās demences klīniskās vadlīnijas".

Vadlīnijās aprakstīta biežāk sastopamo demenču (Alcheimera slimības, vaskulāras demences, Levi ķermenīšu demences un frontotemporālās demences) epidemioloģija, patoģenēze un klīniskā aina, diagnostiskie kritēriji, kā arī sniegti ieteikumi demenču izmeklēšanas (neiropsiholoģiskās kognitīvo spēju izpētes, ģenētiskās, laboratoriskās, elektrofizioloģiskās, attēldiagnostikas izmeklējumu) taktikai.

Vadlīnijās norādītie medikamenti, izmeklējumi un neiropsiholoģisko kognitīvo spēju izpētes instrumenti, neinvazīvās diagnostikas un ārstēšanas metodes ir piemērotas Latvijas apstākļiem.

Ar klīniskajām vadlīnijām iespējams iepazīties NVD mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze".