Paziņojums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes sniedzēju atlasi

11.10.2017.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) saskaņā ar Ministru kabineta* (MK) noteikumiem izsludina atlases procedūru "Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada".

Pirms pieteikuma iesniegšanas valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras  nolikumu, ko saskaņā ar MK noteikumu Nr. 1529 226. punktu izveidojusi NVD sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Ar atlases procedūras nolikumu klātienē iespējams iepazīties un tā kopiju saņemt līdz 2017. gada 31. oktobrim NVD teritoriālajās nodaļās darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00:

  • Rīgas nodaļā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV – 1012, 2. stāvā, tālrunis 67201282;
  • Kurzemes nodaļā, Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV – 3301, tālrunis 63323471;
  • Latgales nodaļā, Saules ielā 5, Daugavpilī, LV – 5407, tālrunis 65422236;
  • Vidzemes nodaļā, Pils ielā 6, Smiltenē, LV – 4729, tālrunis 64772301;
  • Zemgales nodaļā, Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV – 3001, tālrunis 63027249.

Pieteikumu valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2018. gada pretendenti var iesniegt 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2017. gada 31. oktobra plkst. 17:00 personīgi vai iesūtīt pa pastu NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2017. gada 31. oktobra plkst. 17:00 NVD Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.

*Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 225. punktu.