Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs ir publicējis 2010. gada ziņojumu

18.12.2010.  |   Drukas versija

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) ir publicējis 2010. gada ziņojumumu, kas ir pieejams EMCDDA mājas lapā. Ziņojums sniedz pārskatu par situāciju un aktualitātēm narkotiku izplatībā un ierobežošanā 27 ES dalībvalstīs, Horvātijā, Turcijā un Norvēģijā. Atgādinām, ka Veselības ekonomikas centrs ir EMCDDA nacionālais koordinācijas punkts, kas ik gadu veido ziņojumu par situāciju Latvijā, kā arī sniedz datus EMCDDA centrālajam birojam.