Izstrādāta metodika informācijas drošības un personas datu aizsardzības politikas ieviešanai stacionāros, veselības centros un ģimenes ārstu praksēs

18.12.2010.  |   Drukas versija

Projekta „Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referrals) - 1. posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana" ietvaros ir izstrādāta metodika informācijas drošības un personas datu aizsardzības politikas ieviešanai stacionāros, veselības centros un ģimenes ārstu praksēs. Ārstniecības iestādēm ir iespējams to saņemt nosūtot e-pastu uz seminars@vec.gov.lv. E-pastā lūgums norādīt ārstniecības iestādi, kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru un e-pasta adresi.