Paziņojums par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem

30.06.2017.  |   Drukas versija

NVD paziņo par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem. NVD saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem* informē, ka 2017. gadā ar mērķi veicināt efektīvāku un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu tiks rīkota veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlase.

 

Atlase tiks rīkota šādu pakalpojumu sniegšanai:

  1. 1) stacionārā ārstniecības iestādē plānveidā veicama onkoloģiskā ārstēšana, kura ietver:

  • ķirurģiju;
  • staru terapiju;
  • ķīmijterapiju.

2) ambulatorā mamogrāfija, kura ietver:

  • krūts vēža skrīninga izmeklējumus;
  • diagnostiskās mamogrāfijas izmeklējumus;
  • mobilā mamogrāfa kabinetu krūts vēža skrīninga izmeklējumus.

3) medicīniskā apaugļošana. 


Ar pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem iespējams iepazīties šeit:

1) pielikums Plānveida stacionārās onkoloģiskās ārstēšanas pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumi;

2) pielikums Mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumi;

3) pielikums Medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu sniedzēju atlases nosacījumi.

Iebildumus par pakalpojumu sniedzēju atlases kritērijiem ārstniecības iestādes var iesniegt līdz 2017. gada 14. jūlijam personīgi vai iesūtīt pa pastu Nacionālajam veselības dienestam Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV–1012.

Pēc iebildumu izvērtēšanas, ja tādi tiks iesniegti, Nacionālais veselības dienests veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi veiks Ministru kabineta noteikumu Nr. 1529 225.226.227. un 230. punktā noteiktajā kārtībā.


* Saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 224.punktu.