E-veselības sistēma ir funkcionējoša, saņemtas rekomendācijas sistēmas uzlabošanai

20.01.2017.  |   Drukas versija


"E-veselības sistēmas funkcionalitātes un e-pakalpojumi, kas pārbaudes laikā bija pieejami lietotājiem, kopumā ir izstrādāti atbilstoši e-veselības projektos paredzētajam un nodrošina projektos paredzēto funkcionālo darbību, kā arī tiem atbilstoši e-veselības projektos paredzētajam ir veikts drošības audits un drošības auditā konstatētie būtiskie trūkumi ir novērsti," norādīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārbaudes ziņojumā par e-veselības projektu funkcionalitāti.

Vienlaikus attiecībā uz atsevišķām e-veselības sistēmas funkcionalitātēm un e-pakalpojumiem, kas pārbaudes laikā ir pieejami lietotājiem, būtiskas kļūdas nav konstatētas. Sniegtās sistēmas uzlabošanas rekomendācijas neietekmē vērtējumu par atbilstību projektu iesniegumos paredzētajam un paredzētās funkcionālās darbības nodrošināšanu. E-veselības sistēma ir izstrādāta atbilstoši visām tehniskās specifikācijas prasībām, kas tika noteiktas, uzsākot E-veselības sistēmas izstrādi un ieviešanu.

Tāpat secināts, ka situācija kopš Valsts kontroles ziņojuma "Vai projekts "E-veselība Latvijā" ir solis pareizajā virzienā?" sagatavošanas 2015. gadā ir mainījusies – šajā ziņojumā minētā lietotājiem pieejamā funkcionalitāte ir izstrādāta un darbojas, kā arī ir nodrošināta informācijas sistēmu drošības auditu veikšana un datu apstrādes reģistrēšana Valsts datu inspekcijā.

"Kopumā vērtējam VARAM atzinumu kā pozitīvu attiecībā uz E-veselības sistēmas funkcionalitāti. Esam apņēmības pilni sistēmu padarīt vēl ērtāku un vieglāk lietojamu, kas ir būtiski, lai E-veselības sistēma kļūtu par ikdienā izmantojamu rīku," norāda veselības ministres padomniece e-veselības projekta jautājumos Ilze Āboliņa.