Informācija zāļu ražotāju pārstāvjiem

09.01.2017.  |   Drukas versija

No 2017. gada 1. aprīļa stājas spēkā grozījumi 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība". Tie attiecas uz zāļu vispārīgajiem nosaukumiem, kuriem viena stipruma un zāļu formas ietvaros ir vairāki iepakojuma lielumi.

Atšķirīgu stiprumu (izņemot stiprumus terapijas uzsākšanai un devas titrēšanai) un zāļu formu zāļu grupēšana atsevišķās references grupās paliek spēkā. References cenas aprēķinam joprojām pamatā tiks izmantotas definētās diennakts devas (DDD) izmaksas, kas aprēķinātas no zāļu aptiekas cenas.

Iesniegumi zāļu kompensācijas bāzes cenas samazināšanai, lai tās kļūtu par references zālēm, un iesniegumi zāļu kompensācijas bāzes cenas samazināšanai uz noteiktu laiku iesniedzami līdz 2017. gada 16. janvārim.