Izmaiņas sekundāro ambulatoro pakalpojumu sniedzēju atlases procedūras nolikumā

08.11.2016.  |   Drukas versija

2016. gada 28. oktobrī izsludinātās atlases procedūras "Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2017. gada" nolikumā ir veiktas izmaiņas. Izmaiņas ir balstītas uz aptaujas rezultātiem, kas veikta atbilstoši Ministru kabineta noteikumos* noteiktajam, svītrojot nolikuma 1. pielikuma "Nepieciešamie veselības aprūpes pakalpojumu veidi plānošanas vienībās" 67. punktu.

Līdz ar to netiek veikta atlase uroloģijas pakalpojumu sniegšanai Tukuma plānošanas vienībā.

Citas izmaiņas atlases procedūras "Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2017.gada" nolikumā nav veiktas.

Elektroniski atlases procedūras nolikuma konsolidētais teksts ir pieejams šeit. 

*Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 222. punkts.