VIS jauna ievadāmo datu kvalitātes pārbaude

24.10.2016.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) Vadības informācijas sistēmā (VIS) ir izveidojis jaunu ievadāmo datu kvalitātes pārbaudi. Ar tās palīdzību ārstniecības iestādes, kuras sniedz ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, varēs pārbaudīt, vai ambulatorā pacienta talonā ievadītie manipulāciju kodi atbilst Manipulācijas klasifikatorā aktuālajā versijā esošajiem manipulāciju kodiem. NVD norāda - ja atbilstība netiek atrasta, tad pie manipulāciju kodu ievades lauka tiek attēlots brīdinājuma paziņojums "Manipulācijas koda nav aktuālajā versijā".

Saistībā ar jaunās pārbaudes izveidi ir veiktas izmaiņas arī talona ievadē no VIS aplikācijas (tiešsaistē). Kamēr lauks "Aprūpes epizodes sākums" nav aizpildīts, tikmēr manipulācijas koda ievade nav aktīva un klasifikatora izvēlne (meklēšanas logs) tādējādi nav aktivizējama.


SVARĪGI!

Lai datums tiktu saglabāts, ir jāievada epizodes sākuma datums un uz klaviatūras jānospiež "Enter" vai "TAB" poga. Ja tas netiek izdarīts vai datums tiek izvēlēts no kalendāra un netiek nospiesta "Enter" vai "TAB" poga, datums netiek saglabāts un manipulācija nevar tikt ievadīta.

Aktuālo informāciju par manipulāciju kodiem var atrast:

1.) NVD mājaslapā: http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/567-normativie-akti (skatīt 16. pielikumu);
2.) VIS sistēmā >Klasifikatori>Manipulācijas>Saraksts;
3.) Vietnē likumi.lv:  http://likumi.lv/doc.php?id=263457 (skatīt 16. pielikumu).