Izmaiņu veikšana Kompensējamo zāļu sarakstā

26.09.2016.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests atgādina zāļu un medicīnisko ierīču iesniedzējiem* par izmaiņu veikšanu Kompensējamo zāļu sarakstā no 2017. gada 1. janvāra, ņemot vērā grozījumus Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr. 899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība":

  • iesniegums kompensācijas bāzes cenas samazināšanai uz noteiktu laiku, saskaņā ar noteikumu 16.3 punktu, jāiesniedz līdz 17. oktobrim (ieskaitot);
  • iesniegums kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai pēc iesniedzēja iniciatīvas, saskaņā ar noteikumu 62.2 punktu jāiesniedz līdz 30. septembrim (ieskaitot);
  • saskaņā ar 62.3 punktu, iesniedzējam ir tiesības līdz 17. oktobrim iesniegt Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu par A sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču Kompensācijas bāzes cenas samazināšanu līdz zemākajai piedāvātajai cenai, lai tās kļūtu par references zālēm vai references medicīnisko ierīci.

* Iesniedzējs – zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) vai viņa pilnvarots pārstāvis vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotājs vai viņa pilnvarots pārstāvis, kas iesniedz Nacionālajā veselības dienestā rakstisku iesniegumu, lai zāles vai medicīniskās ierīces iekļautu Kompensējamo zāļu sarakstā.