Reģistrētas Juvenīla idiopātiska artrīta klīniskās vadlīnijas

30.06.2016.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze" reģistrētas Latvijas Pediatru reimatologu biedrības vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas "Juvenīla idiopātiska artrīta klīniskās vadlīnijas".

Vadlīnijās apkopota informācija par juvenīla idiopātiska artrīta (JIA) klasifikāciju, diagnostiskiem kritērijiem, ārstēšanu, komplikācijām, iznākumiem, kā arī sniegta detalizēta informācija par nelabvēlīgas prognozes faktoriem, slimības aktivitātes līmeņiem, kas sistematizēti tabulās un ir svarīgi ārstēšanas taktikas izvēlē. Bērnu reimatoloģija ir salīdzinoši šaura un jauna medicīnas nozare. Lai iegūtu ticamus, uz pierādījumiem balstītus datus par JIA ārstēšanu, ir nepieciešama pēc iespējas vairāku valstu bērnu reimatoloģijas centru sadarbība pilnvērtīgu pētījumu veikšanai. Amerikas Reimatologu Kolēģijas jaunākajās 2013. gada rekomendācijās ir jaunākā un pilnīgākā informācija par JIA ārstēšanu, kuras izstrādāšanā piedalījušies vadošie Amerikas Savienoto Valstu, Kanādas un Eiropas bērnu reimatologi. Salīdzinoši ar vadlīnijām juvenīla idiopātiska artrīta ārstēšanā, kuras tika izstrādātas 2012. gadā, laika gaitā nākusi klāt jauna informācija, kas ietverta pašreiz izstrādātajās vadlīnijās un ir definēta vadlīnijām izvirzītajos uzdevumos.

Ar klīniskajām vadlīnijām var iepazīties mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze".