Reģistrētas Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās vadlīnijas

13.05.2016.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē ir reģistrētas Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas "Vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes klīniskās vadlīnijas".

Klīniskajās vadlīnijās sniegta informācija par vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes etioloģijas un patoģenēzes imunoloģiskajiem aspektiem, kas pamato psoriāzes bioloģiskās terapijas koncepciju, slimības klīniskajiem variantiem un izpausmēm, smaguma pakāpes un bojājuma plašuma novērtējumu, ārstēšanu ar bioloģiskiem medikamentiem un dinamisko novērošanu.

Vadlīnijās ir apkopota un sistematizēta informācija, detalizēti pievēršoties bioloģisko medikamentu lietošanas taktikai vidēji smagas un smagas gaitas psoriāzes ārstēšanā attiecībā gan uz konvencionālo sistēmisko terapiju un metodēm, gan taktiku šo līdzekļu pārtraukšanas vai maiņas gadījumos.

Ar klīniskajām vadlīnijām Jūs varat iepazīties mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze".