Publicēts ziņojums par zāļu lietojumu Eiropas Savienības valstu slimnīcās

20.05.2010.  |   Drukas versija

Projekts PHIS (Pharmaceutical Health Information System) ir Eiropas Komisijas finansēts projekts, kura pasūtītājs ir Veselības un Patērētāju Aģentūra (Executive Agency for Health and Consumers). Latviju PHIS projektā pārstāv Veselības ekonomikas centrs. Pašlaik ir publicēts projekta ietvaros izstrādāts ziņojums par zāļu lietojumu slimnīcās, kas sniedz pārskatu par zāļu iepirkumu, politikas un finansēšanas stratēģijām stacionārajā nozarē 27 valstīs (Eiropas pārskatu), kas tiek papildināts ar gadījumu izpēti, tajā iekļauts arī cenu salīdzinājums 25 slimnīcās piecās valstīs (Austrijā, Norvēģijā, Nīderlandē, Portugālē, Slovākijā). Ar ziņojumu varat iepazīties projekta mājas lapā.