Veic grozījumus veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtībā

05.04.2016.  |   Drukas versija

Šodien, 5. aprīlī, Ministru kabinetā apstiprināti Veselības ministrijas izstrādātie grozījumi noteikumos, kas nosaka veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtību.*  

Noteikumi papildināti ar punktu, kurā definēts valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu apjoms, kas piešķirams patvēruma meklētājiem. Jaunā kārtība paredz, ka no veselības aprūpei paredzētajiem valsts budžeta līdzekļiem patvēruma meklētājiem tiks apmaksāti šādi veselības aprūpes pakalpojumi: neatliekamā medicīniskā palīdzība, dzemdību palīdzība, zobārstniecības palīdzība akūtos gadījumos, primārā veselības aprūpe, psihiatriskā palīdzība un medicīniska palīdzība nepilngadīgām personām. Palīdzība paredzēta arī Epidemioloģiskās drošības likumā noteiktos gadījumus un jaunā kārtība paredz patvēruma meklētajiem piešķirt arī nepieciešamos medikamentus tuberkulozes ārstēšanai.

Izmaiņas veiktas arī attiecībā uz kārtību, saskaņā ar kuru Nacionālais veselības dienests aprēķina un izmaksā maksājumus ārstniecības iestādēm par DRG (diagnozēm piesaistīta veselības aprūpes pakalpojumu uzskaites un apmaksas sistēma) grupas programmas ieviešanu, lai veiktu stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju līgumu plānošanu un precizētu stacionāro pakalpojumu plānošanas nosacījumus, kas nodrošinātu ārstniecības iestāžu veiktā darba apmaksu DRG ieviešanas periodā.

Noteikumos veikti arī redakcionāli precizējumi attiecībā uz valsts apmaksātu veselības aprūpes nodrošināšanu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.

*Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

 

Informāciju sagatavoja:

VM Komunikācijas nodaļas preses sekretāre Agnese Gusarova;

tālrunis: 67876106; 20388356; e-pasts: agnese.gusarova@vm.gov.lv