Ģimenes ārsti no visiem reģioniem ir atsaukušies ministrijas aicinājumam sniegt informāciju par finanšu līdzekļu izlietojumu

02.02.2016.  |   Drukas versija

Veselības ministrija ir uzsākusi darbu pie informatīvā ziņojuma sagatavošanas saistībā ar nepieciešamā finansējumu aprēķināšanu ģimenes ārstu un valsts institūciju veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atalgojuma palielināšanai. Šobrīd ģimenes ārsti no visiem reģioniem ir iesnieguši pieprasīto informāciju: no Latgales 69%, Kurzemes – 75,4%, Vidzemes – 28,5%, Zemgales – 25,3%, Rīgas 30,5%.

Lai veiktu aprēķinus par nepieciešamo papildu finansējumu ģimenes ārstu praksēs jau 2013. gada Ministru kabineta sēdē, izskatot jautājumu par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu, tika pieņemts lēmums, kas nosaka, ka, "ja ģimenes ārsti virza jautājumu par papildu finansējuma pieprasījumu, tad iesniedz attiecīgajai iestādei visu lēmuma pieņemšanai pieprasīto informāciju". Informācija par izdevumiem prakses uzturēšanai ļaus veikt datu analīzi, cik liels papildu finansējums nepieciešams ārstniecības personu atalgojuma palielināšanai.

"Ģimenes ārsti, īpaši laukos ir pelnījuši atalgojuma palielinājumu un, lai to nodrošinātu, ir nepieciešami papildu līdzekļi. Mēs negribam pieļaut, ka izveidojas situācija, kad ārsti, kuri ir gados, aiziet pensijā un nav neviena jaunā, kas nāktu viņu vietā, jo tas nav finansiāli atraktīvi," norāda veselības ministrs Dr.Guntis Belēvičs.

Veselības ministrija aicina ģimenes ārstus uz sadarbību un izsaka pateicību tiem ģimenes ārstiem, kuri atsaukušies aicinājumam par informācijas sniegšanu. Tuvākajā laikā veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs aicinās ģimenes ārstus pārstāvošās asociācijas uz tikšanos Veselības ministrijā, lai pārrunātu jautājumus, kas skar gan ģimenes ārstu praksēs nodarbināto atalgojumu, gan arī Primārās veselības aprūpes plānā 2014.-2016.gadam paredzēto kapitācijas naudas palielinājumu un piemaksu par kvalitāti. Taču gada nogalē, asociāciju dažādo viedokļu dēļ, šis risinājums neguva tālāko virzību, kaut arī lielākā daļa ģimenes ārstu jau bija iekļāvušies kvotās un strādāja bez pārtēriņa.