Sešiem insulīniem tiek mainīta kompensācijas bāzes cena un aptiekas cena

01.06.2010.  |   Drukas versija

Pamatojoties uz VEC 2009. gada 14. decembra rīkojumu Nr.67 (ar grozījumiem 2009. gada 23. decembra rīkojumā Nr.71 un 2010. gada 16. jūnija rīkojumā Nr. 91), no 2010. gada 1. jūlija sešiem insulīniem tiek mainīta kompensācijas bāzes cena un aptiekas cena.