Izsludina sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasi 2016. gadam

29.09.2015.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumu Nr. 1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (turpmāk - Noteikumi Nr. 1529) 225. punktu izsludina atlases procedūru "Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2016. gada".

Pirms pieteikuma iesniegšanas valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2016. gada pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras "Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2016. gada" nolikumu, ko izdevusi saskaņā ar Noteikumu Nr. 1529 226. punktu izveidota Nacionālā veselības dienesta sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Ar atlases procedūras nolikumu var iepazīties un tā kopiju saņemt līdz 2015. gada 19. oktobrim Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās darbadienās no plkst. 8.30 līdz 17.00:

- Rīgas nodaļā Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV-1012, 2. stāvā, tālrunis 67201282;

- Kurzemes nodaļā Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV-3301, tālrunis 63323471;

- Latgales nodaļā Saules ielā 5, Daugavpilī, LV-5407, tālrunis 65422236;

- Vidzemes nodaļā Pils ielā 6, Smiltenē, LV-4729, tālrunis 64772301;

- Zemgales nodaļā Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV-3001, tālrunis 63027249.

 

Pieteikumu valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2016. gada pretendenti var iesniegt 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas - līdz 2015. gada 19. oktobrim plkst. 17.00 - personīgi vai iesūtīt pa pastu Nacionālajam veselības dienestam Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV-1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2015.gada 19.oktobrim plkst. 17.00 Nacionālajā veselības dienestā Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV-1012.