Iesniegumi Kompensācijas bāzes cenas maiņai

15.06.2015.  |   Drukas versija

Atgādinām, ka, ņemot vērā grozījumus Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006. gada 31. oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība", iesniegumus kompensācijas bāzes cenas samazināšanai uz noteiktu laiku jāiesniedz līdz 15. jūlijam (ieskaitot), ja izmaiņas paredzamas ar 1. oktobri (noteikumu 16.3 punkts).

Iesniegumus kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai pēc iesniedzēja iniciatīvas jāiesniedz līdz 30. jūnijam (ieskaitot), ja izmaiņas paredzamas ar 1. oktobri (noteikumu 62.2 punkts). Saskaņā ar 62.3 punktu, iesniedzējam ir tiesības līdz 15. jūlijam iesniegt Nacionālajā veselības dienestā iesniegumu par A sarakstā iekļauto zāļu un medicīnisko ierīču Kompensācijas bāzes cenas samazināšanu līdz zemākajai piedāvātajai cenai, lai tās kļūtu par references zālēm, vai references medicīnisko ierīci.