Aizvadīta lielākā e-veselības konference Eiropā

18.05.2015.  |   Drukas versija

No 11. līdz 13.maijam Rīgā notika šī gada lielākais e-veselībai veltītais pasākums Eiropā „E-veselības nedēļa 2015”. Tās laikā notika arī starptautiska augsta līmeņa konference „Es un mana veselība – nojaucot robežas”.

Trīs dienu konferencē „Es un mana veselība – nojaucot robežas” bija iespēja uzklausīt un analizēt e-veselības un veselības aprūpes procesu pilnveidošanas aktuālākos jautājumus. Spraigas diskusijas raisījās par pacientu iesaistes svarīgumu un dažādiem tā risinājumiem. Vairākkārt tika uzsvērts, ka e-veselības un m-veselības sistēmām ir būtiska loma veselības aprūpes kvalitātes un pacientu drošības uzlabošanā.

E-veselības un m-veselības risinājumu uzdevums būtu veicināt iedzīvotāju pašu iesaisti savas veselības saglabāšanā. Pacienta lomai jāmainās no pasīvas uz aktīvu, rosinot ikvienu vairāk uzņemties atbildību par savu veselību. Sistēmām jābūt tādām, kas palīdzētu iedzīvotājiem labāk izprast ar veselības uzlabošanu saistītos jautājumus.

Konferences dalībnieki uzsvēra starptautiskās sadarbības nozīmi e-veselības un m-veselības risinājumu ieviešanā, attīstībā, inovācijās un īstenošanā. Nepieciešama vienota medicīnas datu kodēšana un slimību klasificēšanas starptautisko sistēmu vienāda izmantošana, lai informācijas sistēmas palīdzētu medicīnisku lēmumu pieņemšanā. Tāpat tika norādīts, ka valstu veselības aprūpes sistēmas jāvērtē kopumā, palielinot to efektivitāti, padarot tās pieejamas un pielāgojot tā, lai tiktu ievērotas gan pacientu, gan veselības aprūpes jomā strādājošo profesionāļu vajadzības.

Izmantojot starptautiskās konferences laikā gūtās atziņas, tiks sagatavoti  konferences secinājumi. 

E-veselības konference rīkota, sadarbojoties Veselības ministrijai, Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam, Eiropas Komisijai un ASV  bezpeļņas organizācijai „Healthcare Information and Management Systems Society” (HIMSS).