Reģistrētas Tuberkulozes klīniskās vadlīnijas

31.03.2015.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē ir reģistrētas Latvijas Tuberkulozes un plaušu slimību ārstu asociācijas vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas "Tuberkulozes klīniskās vadlīnijas".

Klīnisko vadlīniju (turpmāk - vadlīnijas) nodaļās sniegta informācija par visu formu tuberkulozes (turpmāk - TB) diagnostiku, ārstēšanu, profilaksi, pacientu aprūpi un medicīnisko rehabilitāciju.

Vadlīnijas apraksta agrīnās TB atklāšanas un diagnostikas pamatprincipus, ietverot TB un multirezistentas TB (turpmāk - MR-TB) riska grupas un HIV inficētās personas, kā arī TB bakterioloģiskās un imunoloģiskās diagnostikas iespējas, tai skaitā jaunās molekulārās diagnostikas iespējas. Vadlīnijas sniedz detalizētu informāciju par TB medikamentozo ārstēšanu pieaugušajiem un bērniem, kā pret zālēm jutīgām, tā multirezistentām, monorezistentām un polirezistentām TB formām.

Vadlīnijās ir aprakstītas rehabilitācijas izmantošanas iespējas TB pacientiem, kā arī sniegta informācija par BCG vakcināciju, tās iespējamām blaknēm un rīcību blakņu gadījumā.

Šo vadlīniju ieteikumi ir domāti pielietošanai katram pacientam un visiem TB pacientiem kopumā, lai, pareizi organizējot TB darbu un ārstējot pacientus, varētu panākt turpmāku saslimstības ar TB un MR-TB samazināšanos valstī.

Ar klīniskajām vadlīnijām varat iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze".