Šonedēļ aizsākta Latvijas iedzīvotāju aptauja par veselību ietekmējošajiem paradumiem

26.04.2010.  |   Drukas versija

Šonedēļ (no 26.04.2010.) ir uzsākta iedzīvotāju aptauja par veselību ietekmējošajiem paradumiem, kas Latvijā tiek veikta jau septīto reizi. Iedzīvotājiem tiek uzdoti jautājumi par uzturu, fiziskām aktivitātēm, smēķēšanu, alkohola lietošanu, mutes higiēnu, satiksmes drošību un citiem būtiskiem veselību ietekmējošiem paradumiem.
Kopumā savās dzīvesvietās tiks aptaujāti 3000 respondenti vecumā no 15 līdz 64 gadiem. Aptauja ir anonīma, visas aptaujas dalībnieku atbildes tiks kodētas un iegūtie rezultāti izmantoti tikai apkopotu skaitļu veidā.
Šī aptauja ir daļa no sadarbības projekta starp Somiju un Baltijas valstīm, ko starptautiski pazīst kā „FINBALT veselības monitoringu". Vienotās un nemainīgās metodikas pielietošana visās iesaistītajās valstīs ir nodrošinājusi unikālas datu bāzes izveidi. To var izmantot ar veselību saistīto paradumu novērtēšanai gan laika dinamikā valsts mērogā, gan FINBALT projektā iesaistīto valstu datu salīdzināšanai. Baltijas valstīs pētījuma aptaujas tiek veiktas ik pēc diviem gadiem. Ar iepriekšējo FINBALT pētījumu rezultātiem aicinām iepazīties Veselības ekonomikas centra mājas lapā sadaļā "Pētījumi un ziņojumi".