Augsta līmeņa e-Veselības konferencē tika pieņemta deklarācija par Eiropas valstu sadarbību e-Veselības jomā

18.03.2010.  |   Drukas versija

No 15. līdz 18. martam Barselonā norisinājās konference „E-Veselība 2010", kurā tika pieņemta deklarācija par Eiropas valstu sadarbību e-Veselības jomā. Tajā piedalījās augsta līmeņa Eiropas Savienības amatpersonas. Latviju pārstāvēja Veselības ekonomikas centra direktore Daiga Behmane.
Konferencē tika analizēta Eiropas valstu sadarbība e-Veselības politikas, likumdošanas un vienotu standartu ieviešanā, kā arī aplūkotas pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomas. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī tam, lai aizvien aktīvāk sabiedrība (veselības aprūpes sniedzēji, mediķi, pacienti un sabiedriskās organizācijas) tiktu iesaistīta e-Veselības plānošanā un attīstībā. Visi šie aspekti ir iekļauti konferencē pieņemtajā deklarācijā, ar kuru varat iepazīties Eiropas Savienības e-Veselības nedēļas mājas lapā.