Klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētas jaunas klīniskās vadlīnijas

29.07.2014.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē „Klīnisko vadlīniju datu bāze" reģistrētas Latvijas Neirologu biedrības vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas „Cerebrāla infarkta prehospitālās aprūpes, diagnostikas un akūtas ārstēšanas klīniskās vadlīnijas".

Vadlīnijās dots īss ieskats insulta epidemioloģijā, apskatīti insulta pacientu prehospitālās aprūpes principi un sniegti ieteikumi insulta pacientu aprūpes taktikai stacionārā. Vadlīnijās ietverta insulta laboratoriskā un radioloģiskā diagnostika, cerebrāla infarkta akūta ārstēšana, komplikāciju profilakse un agrīnas sekundārās profilakses principi, kā arī sniegts ieskats cerebrāla infarkta pacientu agrīnā rehabilitācijā un paliatīvās aprūpes plānošanā.

Ar klīniskajām vadlīnijām varat iepazīties mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē „Klīnisko vadlīniju datu bāze".