Bērnu veselības aprūpē vērojams pakāpenisks finansējuma pieaugums

16.06.2014.  |   Drukas versija

Kā liecina Nacionālā veselības dienesta (NVD) apkopotā informācija par bērniem sniegtajiem valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un to apjomu pēdējo gadu laikā, ierobežotā budžeta apstākļos bērnu veselības aprūpes jomā tomēr ir panākti būtiski uzlabojumi.

2013.gadā, salīdzinot ar 2012.gadu, kopējais finansējums bērnu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai ir pieaudzis par 2,5 miljoniem latu. 2013.gadā kopumā par bērniem sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem valsts samaksājusi vairāk nekā 56 miljonus latu.

2013.gadā bērniem tika kompensētas zāles no valsts līdzekļiem 4,7 miljonu latu apmērā. Turklāt NVD regulāri pārskata Kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto medikamentu cenas, kas ļauj zāles saņemt aizvien lielākam pacientu skaitam.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) finansējums no 2012. uz 2013.gadu salīdzinoši pieauga par 9,4%. Pagājušajā gadā izveidoti divi jauni bērnu ambulatorās aprūpes kabineti – diabēta pacientu apmācībai un cistiskās fibrozes pacientu aprūpei. Pērn tika palielināts valsts maksājums par neiznēsātu bērnu aprūpi, jaundzimušo intensīvo terapiju un reanimāciju BKUS stacionārā. Tāpat rasta iespēja 2013.gadā par 20% palielināt finansējumu reto slimību medikamentozai ārstēšanai pacientiem, kas saņem aprūpi BKUS stacionārā.

Lai mazinātu gaidīšanas rindu valsts apmaksātai bērnu medicīniskai rehabilitācijai, Nacionālajam rehabilitācijas centram „Vaivari" papildus piešķirts pusmiljons eiro, kas 2014.gadā nodrošinās papildu 275 valsts apmaksātas bērnu rehabilitācijas stacionārā.

No 2012.gada līdz 2014.gada februārim valsts segusi gandrīz četrus miljonus eiro par bērnu ārstēšanos ārzemēs, gadījumos, kad valsts apmaksāto veselības pakalpojumu nevarēja nodrošināt Latvijā un tas bija nepieciešams, lai novērstu bērna dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos.

Daudzus vecākus šī gada sākumā iepriecināja ziņa, ka turpmāk pacientiem līdz 18 gadu vecumam 100% apmērā tiks apmaksātas lētākās līdzvērtīgas efektivitātes zāles un medicīniskās ierīces no Kompensējamo zāļu saraksta, tādējādi samazinot vecāku tēriņus.

Uzlabojumi paredzami arī bērnu zobārstniecības pakalpojumu jomā. Šogad aprīlī pieņemtais Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.-2016.gadam paredz nepieciešamo papildu finansējumu 2015.gadā un turpmāk ik gadu 4,5 miljonu eiro apmērā, lai veicinātu zobārstu pieejamību bērniem, kā arī uzlabotu pakalpojumu kvalitāti, radot iespējas izmantot esošajām zobārstniecības tehnoloģijām atbilstošus materiālus.

Jāatzīmē arī tas, ka NVD, sadarbojoties ar nozares speciālistu asociācijām, regulāri apkopo informāciju par nepieciešamajiem papildu finanšu līdzekļiem veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai un turpmākai attīstībai: pacientu loka paplašināšanai, kas saņem kompensējamos medikamentus, gaidīšanas rindu mazināšanai u.c. Tā kā veselības aprūpes budžeta iespējas ir ierobežotas, visas šīs vajadzības nevar tikt nodrošinātas uzreiz, līdz ar to tas notiek pakāpeniski, papildus piešķirto līdzekļu ietvaros.

Aicinām iepazīties ar zemāk pievienoto infografiku „Bērnu veselības aprūpe skaitļos".