Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) eksperti 28. janvārī apmeklēja VEC

28.01.2010.  |   Drukas versija

EMCDDA pārstāvji – nacionālo koordinācijas punktu tīkla vadītājs Frederiks Denekers un Eiropas Agrīnās brīdinājuma sistēmas par jaunām psihoaktīvām vielām vadītājs Roumens Sedefovs – 28. janvārī ieradās Veselības ekonomikas centrā, lai piedalītos seminārā par Agrīno brīdinājuma sistēmu Latvijā. Seminārā ar prezentācijām par aktuāliem narkotiku uzraudzības jautājumiem uzstājās arī Latvijas Agrīnās brīdinājuma sistēmas tīkla dalībnieki. Veselības ekonomikas centra direktore Daiga Behmane EMCDDA ekspertus iepazīstināja ar veselības nozares reorganizācijas procesā izveidotā Veselības ekonomikas centra funkcijām. EMCDDA eksperti pozitīvi novērtēja to, ka Agrīnā brīdinājuma sistēma par jaunajām psihoaktīvajām vielām ir saglabāta un tiek attīstīta, neskatoties uz reorganizācijas procesiem nozarē. Turklāt eksperti atzinīgi novērtēja arī to, ka Latvijas Agrīnās brīdinājuma sistēmas tīklā jau ir iesaistīts plašs institūciju loks.