Klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētas jaunas klīniskās vadlīnijas

14.03.2014.  |   Drukas versija

Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze" reģistrētas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" vadlīniju izstrādes darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas "Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcijas diagnostikas, ārstēšanas un profilakses klīniskās vadlīnijas".

Ikgadējs HIV inficēto un AIDS stadijā esošo personu skaita pieaugums radījis nepieciešamību izveidot HIV/AIDS klīniskās vadlīnijas, lai optimāli nodrošinātu izmeklējumus un ārstēšanu iespējami lielākam pacientu skaitam. HIV infekcijas pacientu diagnostikai un ārstēšanai paredzētās vadlīnijas izstrādātas, balstoties uz starptautiskiem ieteikumiem, ekspertu viedokļiem un jaunākajiem pētījumiem HIV/AIDS jomā.

Ar klīniskajām vadlīnijām varat iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze".