Iesniegumi kompensācijas bāzes cenas maiņai

05.02.2014.  |   Drukas versija

Atgādinām, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība", iesniegumi kompensācijas bāzes cenas samazināšanai uz noteiktu laiku jāiesniedz līdz 17.februārim (ieskaitot), savukārt iesniegumi kompensācijas bāzes cenas pārskatīšanai jāiesniedz līdz 3.martam (ieskaitot), ar tiesībām iesniegt atkārtotu iesniegumu no 10.marta līdz 21.martam (ieskaitot).