Paziņojums par sekundārās ambulatorās veselības aprūpes sniedzēju atlasi

17.10.2013.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests saskaņā ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (turpmāk – Noteikumi Nr.1046) 124.punktu izsludina atlases procedūru „Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2014.gada".

Pirms pieteikuma iesniegšanas valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2014.gada pretendentam jāiepazīstas ar atlases procedūras „Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojumu sniegšanai no 2014.gada" nolikumu, ko saskaņā ar Noteikumu Nr.1046 125.punktu izdevusi Nacionālā veselības dienesta izveidota sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases komisija.

Līdz 2013.gada 5.novembrim ar atlases procedūras nolikumu var iepazīties un tā kopiju saņemt arī Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās, darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00:

  • Rīgas nodaļā, Cēsu ielā 31, k-3, Rīgā, LV-1012, 2.stāvā, tālrunis 67201282;
  • Kurzemes nodaļā, Pilsētas laukums 4, Kuldīgā, LV-3301, tālrunis 63323471;
  • Latgales nodaļā, Saules ielā 5, Daugavpilī, LV-5407, tālrunis 65422236;
  • Vidzemes nodaļā, Pils ielā 6, Smiltenē, LV-4729, tālrunis 64772301;
  • Zemgales nodaļā, Zemgales prospektā 3, Jelgavā, LV-3001, tālrunis 63027249.

Pieteikumu valsts apmaksāto sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlasei pakalpojumu sniegšanai no 2014.gada pretendenti var iesniegt 20 (divdesmit) dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas – līdz 2013.gada 5.novembra plkst.17.00, personīgi vai sūtot pa pastu Nacionālajam veselības dienestam, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012. Izmantojot pasta pakalpojumus, jāņem vērā, ka tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kas saņemti līdz 2013.gada 5.novembra plkst.17.00 Nacionālajā veselības dienestā, Cēsu ielā 31, k/3, Rīgā, LV-1012.