Medicīniskās palīdzības sniegšana netiks pārtraukta

30.08.2013.  |   Drukas versija

Ņemot vērā izskanējušo informāciju par to, ka gada beigās valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi iedzīvotājiem nebūs pieejami, informējam, ka valsts apmaksātas medicīniskās palīdzības sniegšana netiks pārtraukta.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšana iedzīvotājiem tiks nodrošināta visos līmeņos, tāpat kā līdz šim. Valstī ir pietiekams finansējums, lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu un netiek ierobežots pacientu skaits, kuriem šī palīdzība tiek sniegta. To, vai pacientam nepieciešama neatliekamā vai plānveida medicīniskā palīdzība, katrā individuālajā gadījumā izvērtē ārstējošais ārsts. Iedzīvotāji turpinās saņemt arī plānveida ambulatoros pakalpojumus.

Jāatzīmē, ka 2013.gadam piešķirtais finansējums slimnīcām ir lielāks nekā iepriekšējā gadā, turklāt valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanai slimnīcas šogad saņēma arī papildu finansējumu, kas nodrošina iespēju sniegt lielāku pakalpojumu skaitu nekā plānots gada sākumā.

Informācija par visām ārstniecības iestādēm, kas sniedz valsts apmaksātus medicīnas pakalpojumus, un gaidīšanas laiku pakalpojumu saņemšanai, iedzīvotājiem pieejama mājaslapā www.rindapiearsta.lv, kur redzams, ka viena un tā paša medicīnas pakalpojuma saņemšanai dažādās ārstniecības iestādēs ir atšķirīgs gaidīšanas laiks, līdz ar to iedzīvotājs var izvēlēties, kur saņemt pakalpojumu.

Arī pagājušajā gadā medijos tika publicētas ziņas par to, ka valsts apmaksātie veselības aprūpes pakalpojumi gada beigās netiks nodrošināti, tomēr valsts apmaksātu medicīnas pakalpojumu sniegšana visās ārstniecības iestādēs netika pārtraukta.

Ārstniecības iestādes līgumus par valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu ar valsti noslēdza gada sākumā un līdz ar to bija informētas par visam gadam piešķirto finansējumu. Līgumi paredz vienmērīgu plānveida pakalpojumu nodrošinājumu visa gada laikā, veidojot gaidīšanas rindas plānveida pakalpojumu saņemšanai, kā arī to, ka ārstniecības iestādēm prioritāri ir jāsniedz palīdzība neatliekamos gadījumos. Jāatzīmē, ka vairākums ārstniecības iestāžu spēj veiksmīgi pārvaldīt piešķirto finansējumu un nodrošina valsts apmaksātu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests tuvākajā laikā plāno rīkot tikšanos ar atsevišķu pašvaldību vadītājiem kā slimnīcu īpašniekiem, lai iepazīstinātu ar slimnīcu līgumu nosacījumu izpildi.