Klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētas jaunas klīniskās vadlīnijas

25.04.2013.  |   Drukas versija

Informējam, ka Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze" reģistrētas Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas un dermatoloģijas katedras darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas "Psoriāzes klīniskās vadlīnijas".

Klīniskajās vadlīnijās (turpmāk - vadlīnijas) apkopota informācija par psoriāzes etiopatoģenēzi, klīniskajām formām un to diagnostisku, profilaksi un prognozi, kā arī sniegta plaša un detalizēta informācija un ieteikumi par psoriāzes lokālām, sistēmiskām un fototerapijas ārstēšanas iespējām. Klīnisko pētījumu dati analizēti un apkopoti, balstoties uz vācu un britu dermatologu izstrādātajām un apkopotajām Eiropas dermatologu asociācijas S3 vadlīnijām un Amerikas dermatologu akadēmijas vadlīnijām psoriāzes ārstēšanai. Vadlīniju ieteikumi ir paredzēti, lai veicinātu vienotu redzējumu psoriāzes ārstēšanas līdzekļu izvēlē, tādējādi sekmējot psoriāzes slimniekam labvēlīgu un vēlamu ārstēšanas rezultātu.

Ar klīniskajām vadlīnijām varat iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē "Klīnisko vadlīniju datu bāze".