Klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētas jaunas klīniskās vadlīnijas

25.03.2013.  |   Drukas versija

Informējam, ka Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē „Klīnisko vadlīniju datu bāze" reģistrētas Latvijas Kardiologu biedrības izstrādātās klīniskās vadlīnijas „Hroniskas sirds mazspējas klīniskās vadlīnijas". Klīniskajās vadlīnijās (turpmāk – vadlīnijas) apkopota informācija par sirds mazspējas epidemioloģiju, definīciju, klasifikāciju, etioloģiju, diagnostiku (ieskaitot laboratoriskos izmeklējumus, neinvazīvās un invazīvās diagnostikas metodes), sirds mazspējas diagnozes formulēšanas principi un ārstēšana (farmakoterapija, revaskularizācija, vārstuļu patoloģiju invazīva un ķirurģiska ārstēšana, kā arī ierīces sirds mazspējas ārstēšanai). Tāpat vadlīnijās sniegta informācija par sirds mazspējas slimnieku medicīnisko rehabilitāciju, aprūpes programmām un sirds mazspējas klīnikām. Ar klīniskajām vadlīnijām varat iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē „Klīnisko vadlīniju datu bāze".