Klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētas jaunas klīniskās vadlīnijas

27.12.2012.  |   Drukas versija

Informējam, ka Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē „Klīnisko vadlīniju datu bāze" reģistrētas Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas Reproduktologu un embriologu sekcijas darba grupas izstrādātās klīniskās vadlīnijas „Neauglības diagnostika un ārstēšana. Klīniskās vadlīnijas".

Klīniskajās vadlīnijās sniegta informācija par neauglības profilaksi un auglību ietekmējošiem faktoriem; pacientes novērošanu pēc ārstēšanas, ietverot grūtniecības aprūpi, kā galveno vadlīniju uzdevumu izvirzot ieteikumu sniegšanu par sieviešu un vīriešu neauglības diagnostiku, neauglības ārstēšanas pamatprincipiem un neauglības pacientu diagnostiskas un atbilstošas ārstēšanas taktikas izvēli.

Ar klīniskajām vadlīnijām varat iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē „Klīnisko vadlīniju datu bāze".