Atgādinājums par nepieciešamību aktualizēt informāciju KZS

30.09.2010.  |   Drukas versija

Atbilstoši LR Ministru kabineta 31.10.2006. noteikumu Nr.899 18.1 punktam, iesniedzējam (zāļu vai medicīnisko ierīču reģistrācijas apliecības turētājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim vai zāļu vai medicīnisko ierīču vairumtirgotājam vai viņa pilnvarotam pārstāvim) nekavējoties jāinformē Veselības ekonomikas centrs, ja ir mainīts kompensējamo zāļu sarakstā iekļauto zāļu vai medicīnisko ierīču nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas apliecības īpašnieks vai viņa pilnvarotais pārstāvis.