Informācija zāļu ražotājiem

10.08.2012.  |   Drukas versija

No 2012.gada 2.augusta spēkā ir stājušies Ministru kabineta noteikumi nr.520 „Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība"", kuros 1.pielikums ir papildināts ar jaunām diagnozēm: Z31.1 Mākslīgā apsēklošana, Z31.2 In vitro apaugļošana, N46 Vīriešu neauglība (azoospermija, oligospermija), N97 Sieviešu neauglība.

Zāļu iegādes izdevumu kompensāciju šīm diagnozēm plānots uzsākt ar 2012.gada 1.novembri. Saskaņā ar Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2012.- 2014.gadam, zāļu kompensācijā neauglības ārstēšanas nodrošināšanai vidēji vienam gadījumam plānotas medikamentu izmaksas Ls 700 apmērā, katram pārim (pacientam) plānojot vienu ārstniecības kursu un vienu medicīniskās apaugļošanas manipulāciju.

Nacionālais veselības dienests aicina zāļu ražotājus līdz 1.septembrim iesniegt iesniegumus neauglības ārstēšanā lietojamo zāļu iekļaušanai Kompensējamo zāļu sarakstā. Lēmums par konkrēto zāļu iekļaušanu tiek pieņemts pēc sagatavotās informācijas klīniskās un ekonomiskās izvērtēšanas veikšanas, kā arī prognozējamo izmaksu saskaņošanas ar neauglības ārstēšanai piešķirtā finansējuma apmēru.