Pieejama EVAK viedtālruņa aplikācija

13.06.2012.  |   Drukas versija

Tagad iedzīvotājiem ir pieejama Eiropas veselības apdrošināšanas kartes (EVAK) viedtālruņa aplikācija. Tā ietver informāciju par karti un tās saņemšanas iespējām, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības tālruņu numuriem. Turklāt tajā iekļauta arī informācija par veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtību Eiropas valstīs un informāciju par kartes atjaunošanu, ja EVAK ir nozaudēta. Izmantojot aplikāciju, iedzīvotāji var iegūt informāciju par EVAK lietošanu 31 Eiropas valstī.

Aplikācija pieejama 24 valodās un to iespējams izmantot trīs platformu viedtālruņos: iOS, Android un Windows 7 mobile. Lejuplādēt aplikāciju „European Health Insurance Card" (Eiropas veselības apdrošināšanas karte) var šajā saitē: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559

Pašu EVAK iespējams saņemt Nacionālā veselības dienesta teritoriālajās nodaļās klātienē vai pa pastu (nosūtot aizpildītu un parakstītu EVAK pieteikuma veidlapu).

Atgādinām, ka EVAK ir vienots dokuments visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, kā arī Norvēģijā, Īslandē, Lihtenšteinā un Šveicē, kas apliecina šo valstu iedzīvotāju tiesības saņemt valsts apmaksātu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts iedzīvotājiem. Ar informāciju par EVAK darbību un saņemšanu iedzīvotāji var iepazīties sadaļā „EVAK izsniegšana".