Eiropas komisija paziņo par veselības jomas žurnālistikas konkursu

28.05.2012.  |   Drukas versija

Jau ceturto gadu pēc kārtas norisinās Eiropas Savienības finansēts žurnālistu konkurss veselības aizsardzības jomā. Konkursa balva tiek piešķirta, lai veicinātu kvalitatīvu žurnālistiku, kas uzlabo sabiedrības informētību par jautājumiem, kuri saistīti ar veselības aprūpi un pacientu tiesībām.

Žurnālisti konkursam "ES Veselības balva žurnālistiem" ir aicināti iesniegt rakstus, kas publicēti drukātā izdevumā vai tīmeklī jebkurā ES dalībvalstī no 2011.gada 25.jūlija līdz 2012.gada 31.jūlijam. Rakstiem jābūt saistītiem ar vienu no 13 veselības tematiem (tematus var aplūkot šeit). Konkursa darbu iesniegšanas gala termiņš – 2012.gada 31.jūlijs.

Konkursa pirmās vietas ieguvējs saņems balvu EUR 6000 apmērā, savukārt otrās vietas ieguvējs EUR 2500 un trešās – EUR 1500. Īpašā balva rakstiem par smēķēšanas atmešanu ir EUR 3000. Visu valstu finālisti tiks uzaicināti uz apbalvošanas ceremoniju Briselē.

 

INFORMATĪVS BUKLETS „ES Veselības balva žurnālistiem" (PDF)

Dalības noteikumi:

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2012/rules/index_lv.htm

Preses relīze:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/444&format=HTML&aged=0&language=LV&guiLanguage=en