Klīnisko vadlīniju datu bāzē reģistrētas jaunas klīniskās vadlīnijas

25.04.2012.  |   Drukas versija

Informējam, ka Nacionālā veselības dienesta mājaslapā esošajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē „Klīnisko vadlīniju datu bāze" reģistrētas Pediatru reimatologu asociācijas izstrādātās klīniskās vadlīnijas „Juvenils idiopātisks artrīts. Klīniskās vadlīnijas ārstiem". Klīniskās vadlīnijas sniedz informāciju ārstiem par pacientu ar juvenilu idiopātisku artrītu agrīnu ārstēšanu, terapijas efektivitātes izvērtējumu, dinamisku novērošanu atbilstoši mūsdienu medicīnas prasībām, juvenila idiopātiska artrīta klasifikāciju un diagnostiskajiem kritērijiem.

Ar klīniskajām vadlīnijām varat iepazīties mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" brīvi pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē „Klīnisko vadlīniju datu bāze".